ابزار دقیق

اندازه-گير-لول-از-نوع-شناوري

اندازه گير فلو با اثر كوريوليس(flowmeters mass)

اندازه گير فلو با اثر كوريوليس(flowmeters mass) 600 400 مدیرسایت آهن یک

اندازه گير فلو با اثر كوريوليس(flowmeters mass) در اين اندازه گير معمولا دبي جرمي بجاي دبي حجمي اندازه…

ادامه مطلب
1

اندازه گيري فلو به روش آلتراسونيك

اندازه گيري فلو به روش آلتراسونيك 600 400 مدیرسایت آهن یک

اندازه گيري فلو به روش آلتراسونيك به امواج صوتي با فركانس هاي بيشتر از 18كيلو هرتز امواج آلتراسونيك…

ادامه مطلب
فلومتر-توربيني

شدت جريان و روشهاي اندازه گيري آن

شدت جريان و روشهاي اندازه گيري آن 600 400 مدیرسایت آهن یک

شدت جريان و روشهاي اندازه گيري آن :در بسياري از پروسههاي صنعتي مايل به اندازه گيري و كنترل…

ادامه مطلب
اندازه-گير-دم-(بيلوز)

اندازه گیر لوله بوردن

اندازه گیر لوله بوردن 600 400 مدیرسایت آهن یک

لوله بوردن يك لوله مسدود به شكل دسته عصا ميباشد ( حدود 250 درجه )، كه وقتي فشار…

ادامه مطلب
مدار-داخلي-كپسول

فشار و روش های اندازه گیری آن

فشار و روش های اندازه گیری آن 600 400 مدیرسایت آهن یک

4-2-فشار و روش های اندازه گیری آن فشار يكي از كميتهاي مهم در پروسه هاي صنعتي است كه…

ادامه مطلب
مدار-آشكار-سازاندازه-گير-نيمه-هادي

اتصال سه سيمه

اتصال سه سيمه 600 400 مدیرسایت آهن یک

اتصال سه سيمه تصال سه سيمه روشي راحت ومتناسب است كه خيلي زياد بكار گرفته ميشود همانطور كه…

ادامه مطلب

ابزار دقیق ۶

ابزار دقیق ۶ 600 400 مدیرسایت آهن یک

ابزار دقیق 6 1-2-3-2-ا ترموكوپل ها ترموكوپلها متداولترين اندازه گيرهاي دما در صنعت ميباشند. ترموكوپلها بر اساس پديده…

ادامه مطلب
منحني_دقت_دو_اندازه_گير

ابزار دقیق ۴

ابزار دقیق ۴ 600 400 مدیرسایت آهن یک

ابزار دقیق 4 : 5-1-2- خصوصيت هاي اندازه گيرها مشخصات اساسي يك سيستم اندازه گيري عبارتند از: 1 -حوزه…

ادامه مطلب
بلوك_دياگرام_يك_سيستم_كنترل_حلقه_بسته

معرفی ابزار دقیق ۳

معرفی ابزار دقیق ۳ 600 400 مدیرسایت آهن یک

معرفی ابزار دقیق 3 : اندازه گيرها اهداف آموزشي فصل دوم: -آشنايي با سيستمهاي اندازهگيري – تعريف اندازهگيري –…

ادامه مطلب
بلوك-دياگرام

آشنائی با ابزار دقیق ۲

آشنائی با ابزار دقیق ۲ 600 400 مدیرسایت آهن یک

آشنائی با ابزار دقیق 2 :سيستم كنترل اتوماتيك حلقه بسته (System Control Loop Close Automatic ) شكل (1-9)…

ادامه مطلب