راهنمای لیست قیمت

[Product_Table id=’1341′ name=’moltenbeam zob ahan’]

تیرآهن را می توان از اصلی ترین اعضا از مجموعه المان های پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی دانست.

مراحل تولید تیرآهن

از روش های رایج شکلدهی به فلزات می توان فرایند نورد گرم را نام برد. در این روش ابتدا شمش فولادی با مقطع و طول مشخص به درون کوره های حرارتی نورد ریخته می شود و پس از رسیدن به درجه حرارت مورد نظر و عبور از قفسه های نورد ابتدایی ، مقطع آن را کاهش و طول آن را افزایش می دهند و نهایتا با عبور از نورد میانی و پایانی به شکل تیرآهن تبدیل می شود و سپس به قطر های مورد نظر برش و بسته بندی می شود.

i beam