لیست قیمت لوله اسپیرال (مارپیچی)

لوله اسپیرال

یکی از روش های تولید لوله فولادی روش اسپیرال SSAWمی باشد. در این روش لوله فولادی به صورت مارپیچ از ورق هایی با ضخامت مختلف تولید می گردند. تولید لوله اسپیرال در سایزهای ۱۶ تا ۱۲۰ اینچ و به صورت رول شده موجود می باشند.

کارخانجات تولیدی : کالوپ ، خلیج فارس ،اسپیرال آذربایجان ، ایران اسپیرال ، قائم قم ، لوله سازی سلفچگان ، صفا ، سدید ، کیان پرشیا و…این نوع لوله ها به صورت کیلویی به فروش میرسد.

لوله اسپیرال
تاریخ بروزرسانی : ۰۹:۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
شرح کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
لوله اسپیرال ۱۶ ۶ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۱۶ ۸ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۱۶ ۱۰ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۱۸ ۶ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۱۸ ۸ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۱۸ ۱۰ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۲۰ ۶ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۲۰ ۸ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۲۰ ۱۰ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۲۴ ۱۰ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۲۴
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 210
09039622777
سمیه محمدی
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 213
09396362072
زهرا مرادخانی
زهرا مرادخانی
کارشناس فروش
021-49016 201
09039722777
پوریا وثوق
کارشناس فروش
021-49016 211
09039822777
امین نوری
امین نوری
کارشناس تامین
021-49016 218
09039822777
مهدی پرتویی
مهدی پرتویی
کارشناس تامین
021-49016 206
09396362263