لیست قیمت لوله اسپیرال (مارپیچی)

لوله اسپیرال

یکی از روش های تولید لوله فولادی روش اسپیرال SSAWمی باشد. در این روش لوله فولادی به صورت مارپیچ از ورق هایی با ضخامت مختلف تولید می گردند. تولید لوله اسپیرال در سایزهای ۱۶ تا ۱۲۰ اینچ و به صورت رول شده موجود می باشند.

کارخانجات تولیدی : کالوپ ، خلیج فارس ،اسپیرال آذربایجان ، ایران اسپیرال ، قائم قم ، لوله سازی سلفچگان ، صفا ، سدید ، کیان پرشیا و…این نوع لوله ها به صورت کیلویی به فروش میرسد.

لوله اسپیرال تاریخ بروزرسانی : ۰۹:۵۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲


شرح کالاسایز(mm)(inch)ضخامت/ردهبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۶میل۱۶۶اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۸میل۱۶۸اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰میل۱۶۱۰اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۸ اینچ ضخامت ۶میل۱۸۶اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۸ اینچ ضخامت ۸میل۱۸۸اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۸ اینچ ضخامت ۱۰میل۱۸۱۰اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۰ اینچ ضخامت ۶میل۲۰۶اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۰ اینچ ضخامت ۸میل۲۰۸اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۰ اینچ ضخامت ۱۰میل۲۰۱۰اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۴ اینچ ضخامت ۱۰میل۲۴۱۰اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۶میل
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۸میل
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰میل
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۸ اینچ ضخامت ۶میل
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۸ اینچ ضخامت ۸میل
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۸ اینچ ضخامت ۱۰میل
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۰ اینچ ضخامت ۶میل
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۰ اینچ ضخامت ۸میل
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۰ اینچ ضخامت ۱۰میل
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۲۴ اینچ ضخامت ۱۰میل
سایز : ۲۴
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
مشاهده قیمت ها