انواع پروفیل های ساختمانی

پروفیل صنعتی تاریخ بروزرسانی : ۰۹:۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹


شرح کالاسایز(mm)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
پروفیل۲۰*۱۰۱۰*۲۰۲شاخه ۶متریst37کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۸۶,۰۰۰
پروفیل۲۰*۲۰۲۰*۲۰۲شاخه ۶متریst37کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۸۶,۰۰۰
پروفیل۳۰*۲۰۲۰*۳۰۲شاخه ۶متریst37کارخانه اصفهانکیلوگرم۱۸۶,۰۰۰
پروفیل۲۰*۱۰
سایز : ۱۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۲
برند :
وضعیت : شاخه ۶متری
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۸۶,۰۰۰
پروفیل۲۰*۲۰
سایز : ۲۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۲
برند :
وضعیت : شاخه ۶متری
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۸۶,۰۰۰
پروفیل۳۰*۲۰
سایز : ۲۰*۳۰
ضخامت(mm) : ۲
برند :
وضعیت : شاخه ۶متری
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۸۶,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

پروفیل استیل تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۳۴ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰


شرح کالاسایز(mm)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
پروفیل استیل۱۰*۱۰۱ساموین چینشاخه ۶ متری۳۰۴انبار تهرانشاخه۴,۸۰۰,۰۰۰
پروفیل استیل۱۰*۲۰۱ساموین چینشاخه ۶ متری۳۰۴انبار تهرانشاخه۵,۲۵۰,۰۰۰
پروفیل استیل۲۰*۲۰۱ساموین چینشاخه ۶ متری۳۰۴انبار تهرانکیلوگرم۱,۴۰۵,۰۰۰
پروفیل استیل
سایز : ۱۰*۱۰
ضخامت(mm) : ۱
برند : ساموین چین
وضعیت : شاخه ۶ متری
استاندارد : ۳۰۴
واحد : شاخه
قیمت (ریال) : ۴,۸۰۰,۰۰۰
پروفیل استیل
سایز : ۱۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۱
برند : ساموین چین
وضعیت : شاخه ۶ متری
استاندارد : ۳۰۴
واحد : شاخه
قیمت (ریال) : ۵,۲۵۰,۰۰۰
پروفیل استیل
سایز : ۲۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۱
برند : ساموین چین
وضعیت : شاخه ۶ متری
استاندارد : ۳۰۴
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱,۴۰۵,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

سوگند قربانی
سوگند قربانی
سرپرست فروش
021-49016 216
09396361963
آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991
محمودرضا پارسایی
محمودرضا پارسایی
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
مهدی فتحی
مهدی فتحی
کارشناس تامین
021-49016 202
09396361991
سپهر شکری
سپهر شکری
کارشناس تامین
021-49016 902
09396361963
مونا صفری
مونا صفری
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
محمدرضا بابایی
محمدرضا بابایی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991