انواع پروفیل های ساختمانی

پروفیل صنعتی
تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شرح کالا سایز(mm) ضخامت(mm) برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
پروفیل۲۰*۱۰ ۱۰*۲۰ ۲ شاخه ۶متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم ۲۴۱,۳۰۰
پروفیل۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ ۲ شاخه ۶متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم ۲۴۱,۳۰۰
پروفیل۳۰*۲۰ ۲۰*۳۰ ۲ شاخه ۶متری st37 کارخانه اصفهان کیلوگرم ۲۴۱,۳۰۰
پروفیل۲۰*۱۰
سایز : ۱۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۲
برند :
وضعیت : شاخه ۶متری
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۴۱,۳۰۰
پروفیل۲۰*۲۰
سایز : ۲۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۲
برند :
وضعیت : شاخه ۶متری
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۴۱,۳۰۰
پروفیل۳۰*۲۰
سایز : ۲۰*۳۰
ضخامت(mm) : ۲
برند :
وضعیت : شاخه ۶متری
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۴۱,۳۰۰
مشاهده قیمت ها
پروفیل استیل
تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شرح کالا سایز(mm) ضخامت(mm) برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
پروفیل استیل ۱۰*۱۰ ۱ ساموین چین شاخه ۶ متری ۳۰۴ انبار تهران شاخه ۴,۴۰۰,۰۰۰
پروفیل استیل ۱۰*۲۰ ۱ ساموین چین شاخه ۶ متری ۳۰۴ انبار تهران شاخه ۴,۸۰۰,۰۰۰
پروفیل استیل ۲۰*۲۰ ۱ ساموین چین شاخه ۶ متری ۳۰۴ انبار تهران کیلوگرم ۱,۴۸۰,۰۰۰
پروفیل استیل
سایز : ۱۰*۱۰
ضخامت(mm) : ۱
برند : ساموین چین
وضعیت : شاخه ۶ متری
استاندارد : ۳۰۴
واحد : شاخه
قیمت (ریال) : ۴,۴۰۰,۰۰۰
پروفیل استیل
سایز : ۱۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۱
برند : ساموین چین
وضعیت : شاخه ۶ متری
استاندارد : ۳۰۴
واحد : شاخه
قیمت (ریال) : ۴,۸۰۰,۰۰۰
پروفیل استیل
سایز : ۲۰*۲۰
ضخامت(mm) : ۱
برند : ساموین چین
وضعیت : شاخه ۶ متری
استاندارد : ۳۰۴
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱,۴۸۰,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

سوگند قربانی
سوگند قربانی
سرپرست فروش
021-49016 216
09396361963
آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991
محمودرضا پارسایی
محمودرضا پارسایی
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
مهدی فتحی
مهدی فتحی
کارشناس تامین
021-49016 202
09396361991
سپهر شکری
سپهر شکری
کارشناس تامین
021-49016 902
09396361963
مونا صفری
مونا صفری
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
محمدرضا بابایی
محمدرضا بابایی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991