IPB

تیرآهن-2

قیمت تیرآهن و کاربرد اساسی آن در ساخت و ساز

600 400 مدیرسایت آهن یک

قیمت تیرآهن و کاربرد اساسی آن در ساخت و ساز : چند نوع تیرآهن در صنعت داریم که  نوع ساختاری که دارند با یکدیگر متفاوتند. امروز تصمیم داریم تا راجع…

ادامه مطلب
})
شماره تماس
تلگرام