همکاری با ما

شرایط همکاری: داشتن روحیه کار تیمی، داشتن انضباط کاری بسیار
موارد ارسالی طی یک هفته کاری مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت نیاز، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

پیام شما
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مشخصات

نام و نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ایمیل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تماس
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
رزومه فایل رزومه حداکثر ۵ مگابایت و با فرمت (pdf ،jpeg ،docx ،doc ،ppt ،pptx)
انتخاب فایل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!