هاش یا همان تیرآهن بال پهن از دیگر انواع تیرآهن است که به دو صورت سبک (HEA) و سنگین (HEB) از کارخانه و انبار تامین می شود.

هاش (IPB) از سایز 100 تا 1000 میل در شاخه های 12 متری تولید می شود که معمولا کارخانه های ذوب آهن در ایران و کره و ترکیه عرضه کننده این محصولات هستند و با کمیت کیلوگرم به فروش می رسد.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر