نام کالاضخامتبرندحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
هاش سنگین 320320ترک وارداتیشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 300300ترک وارداتیشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 280280ترک وارداتیشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 260260ترک وارداتیشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 240240ذوب آهنشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 220220ترک وارداتیشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 200200ذوب آهنشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 180180ذوب آهنشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 160160ذوب آهنشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 140140ذوب آهنشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 120120ترک وارداتیشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سنگین 100100ترک وارداتیشاخه 12 متریHEBتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 160160ذوب آهنشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 300300ترک وارداتیشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 280280ترک وارداتیشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 260260ترک وارداتیشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 240240ترک وارداتیشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 220220ترک وارداتیشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 200200ذوب آهنشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 180180ذوب آهنشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 140140ذوب آهنشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 120120ترک وارداتیشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
هاش سبک 100100ترک وارداتیشاخه 12 متریHEAتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن سایز 3030ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه162,840,000
تیرآهن سایز 2727ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه118,800,000
تیرآهن سایز 2424ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه100,450,000
تیرآهن سایز 2222ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه91,280,000
تیرآهن سایز 1818ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه62,840,000
تیرآهن سایز 2020ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه81,190,000
تیرآهن سایز 1616ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه51,830,000
تیرآهن سایز 1414ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه42,660,000
تیرآهن سایز 1212ذوب آهنشاخه 12 متریIPEتهرانشاخه35,320,000
تیرآهن سایز 1010ترکشاخه 12 متریIPEتهرانشاخهتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

قیمت تیرآهن امروز
تیرآهن IPE یکی از متداول ترین انواع تیرآهن است که در صنعت ساختمان بیشترین مصرف را دارد. از سایز 12تا40 توسط کارخانه های مختلفی مثل ذوب آهن ، فایکو ، کرمانشاه ، بناب ، یزد و… تولید می شود.
این محصول به دو صورت شاخه ای و کیلوگرم از کارخانه و انبار قابل تامین است و تمامی خدمات از جمله برشکاری و یا ارائه تیرآهن لانه زنبوری (CPE) قابل انجام است.
قیمت تیرآهن به صورت روزانه توسط کارخانه های فولاد کشور منتشر میگردد که کارشناسان آهن یک همه روزه بروزترین قیمت تیرآهن را در جدوال بالا ثبت می کنند. عوامل مختلفی بر روی قیمت این محصول تاثیر میگذارد که برخی از آن ها قابل پیش بینی و برخی دیگر غیرقابل پیشبینی هستند. متخصصان و افراد با سابقه در بازار فولاد با توجه به عوامل قابل پیشبینی تا حدی میتوانند روند قیمت تیرآهن را پیشبینی کنند. برخی از مواردی که بر روی قیمت تمام شده این محصولات و دیگر محصولات فولادی در پروژه های مختلف تاثیر میگذارند به شرج ذیل می باشد.

میزان عرضه و تقاضا
هزینه حمل و نقل از مبدا تا مقصد
زمان سفارش
سایز تیرآهن
کارخانه تولید کننده تیرآهن
قیمت تیرآهن
تغییرات قیمت ارز و شرایط سیاسی
مصوبه های گمرک کشور

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر