لیست قیمت لوله گلخانه - آپدیت امروز

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3 اینچ ضخامت 3 میلی متر33گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر32/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 3 میلی متر1/2 23گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 22/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 22گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 2 اینچ ضخامت 3 میلی متر23گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 2 اینچ ضخامت 2.5 میلی متر22.5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر22گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 5 میلی متر1/4 15گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 3 میلی متر1/4 13گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/4 12/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/4 12گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میلی متر1/2 13گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 12/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 12گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1 اینچ ضخامت 3 میلی متر13گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر12/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر12گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر3/42/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 میلی متر3/42گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/22/5گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید
لوله گالوانیزه گلخانه سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/22گلخانهشاخه 6 متریA123کارخانهشاخهتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

جدول قیمت این لوله ها در استاندارد st37 به شرح زیر است.

لوله گلخانه نوعی از لوله های گالوانیزه می باشد که در کشاورزی و جهت ساخت اسکلت گلخانه ها استفاده میشود به همین دلیل به این نام معرف است.

این لوله ها مقاومت بالایی دارند و به روش های گالوانیزاسیون گرم و سرد ساخته می شوند.

لوله گالوانیزه گلخانه در ضخامت های 2 ، 2.5 ، 3 و در شاخه های 6 متری به بازار آهن عرضه می شود.

برخی از لینک های مرتبط

لوله مانیسمان

لوله استیل

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله گلخانه

لوله گلخانه برای کاربردهای متفاوتی در گلخانه مورد استفاده قرار میگیرد: ●انتقال نور ●تهویه ●انتقال حشرات