لیست قیمت ناودانی - آپدیت امروز

نام کالاضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
ناودانی سایز 4040اروپاییشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 3535اروپاییشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 3030اروپاییشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 2828اروپاییشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 2626اروپاییشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 2424هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 2222هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 2020هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 1818هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 1616هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 1414هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 1212هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 1010هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی سایز 88هموزن اروپاشاخه 12 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

ناودانی
ناودانی (UNP) انواع مختلفی دارد که عبارت است از : سبک ، سنگین و هم وزن اروپا.

کارخانجات مختلفی از جمله فایکو، ناب تبریز، فولاد تهران ، آریان فولاد این محصولات را در طول های 6 یا 12متری تولید می کنند و به صورت کیلوگرم در بازار فولاد به فروش می رسد.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول ناودانی

222