قیمت لوله: مشخصات و خرید و قیمت انواع لوله فلزی و پلی اتیلن

لوله درزدار گالوانیزه
تاریخ بروزرسانی : ۱۱:۴۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شرح کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ ۱/۲__۲۱.۳ ۲ سپنتا شاخه ۶ متری ST37 کارخانه کیلوگرم ۳۳۰,۶۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ ۱/۲__۲۱.۳ ۲.۵ سپنتا شاخه ۶ متری ST37 کارخانه کیلوگرم ۳۳۷,۰۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل ۳/۴__۲۶.۷ ۲ سپنتا شاخه ۶ متری ST37 کارخانه کیلوگرم ۳۳۰,۶۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۳۳۰,۶۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۲.۵
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۳۳۷,۰۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل
سایز : ۳/۴__۲۶.۷
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۳۳۰,۶۰۰
مشاهده قیمت ها
لوله مانیسمان رده (۲۰-۴۰-۸۰)
تاریخ بروزرسانی : ۰۸:۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
شرح کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ ۱/۲__۲۱.۳ ۲۰ چین شاخه ۶متری A106/A53 انبار تهران شاخه ۶ متری ۴,۵۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ ۱/۲__۲۱.۳ ۴۰ چین شاخه ۶متری A106/A53 انبار تهران شاخه ۶ متری ۴,۹۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ ۱/۲__۲۱.۳ ۸۰ چین شاخه ۶متری A106/A53 انبار تهران شاخه ۶ متری ۶,۳۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۲۰
استاندارد : A106/A53
واحد : شاخه ۶ متری
قیمت (ریال) : ۴,۵۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۴۰
استاندارد : A106/A53
واحد : شاخه ۶ متری
قیمت (ریال) : ۴,۹۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۸۰
استاندارد : A106/A53
واحد : شاخه ۶ متری
قیمت (ریال) : ۶,۳۰۰,۰۰۰
مشاهده قیمت ها
لوله درزدار صنعتی
تاریخ بروزرسانی : ۰۹:۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
شرح کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
لوله درزدار صنعتی سایز ۱/۲ اینچ ۲۱.۳__۱/۲ ۲ اصفهان شاخه ۶ متری ST37 کارخانه کیلوگرم ۲۳۵,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز ۳/۴ اینچ ۲۶.۷__۳/۴ ۲.۵ اصفهان شاخه ۶ متری ST37 کارخانه کیلوگرم ۲۳۳,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز۱ اینچ ۳۳.۴__۱ ۲ اصفهان شاخه ۶ متری ST37 کارخانه کیلوگرم ۲۳۵,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۲۱.۳__۱/۲
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز ۳/۴ اینچ
سایز : ۲۶.۷__۳/۴
ضخامت/رده : ۲.۵
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۳,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز۱ اینچ
سایز : ۳۳.۴__۱
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
مشاهده قیمت ها
لوله اسپیرال
تاریخ بروزرسانی : ۰۹:۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
شرح کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
لوله اسپیرال ۱۶ ۶ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۱۶ ۸ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال ۱۶ ۱۰ اصفهان شاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متری st37 اصفهان کیلوگرم ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
لوله اسپیرال
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۷۳,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 210
09039622777
سمیه محمدی
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 213
09396362072
زهرا مرادخانی
زهرا مرادخانی
کارشناس فروش
021-49016 201
09039722777
پوریا وثوق
کارشناس فروش
021-49016 211
09039822777
امین نوری
امین نوری
کارشناس تامین
021-49016 218
09039822777
مهدی پرتویی
مهدی پرتویی
کارشناس تامین
021-49016 206
09396362263