قیمت لوله: مشخصات و خرید و قیمت انواع لوله فلزی و پلی اتیلن

لوله درزدار گالوانیزه امروز

لوله درزدار گالوانیزه تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴


شرح کالاسایز(mm)(inch)ضخامت/ردهبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ۱/۲__۲۱.۳۲سپنتاشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۳۱۰,۰۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ۱/۲__۲۱.۳۲.۵سپنتاشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۲۹۵,۰۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل۳/۴__۲۶.۷۲سپنتاشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۳۱۰,۰۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۳۱۰,۰۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۲.۵
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۹۵,۰۰۰
لوله گالوانیزه تست آب سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل
سایز : ۳/۴__۲۶.۷
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۳۱۰,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

لوله مانیسمان رده (۲۰-۴۰-۸۰) تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴


شرح کالاسایز(mm)(inch)ضخامت/ردهبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ۱/۲__۲۱.۳۲۰چینشاخه ۶متریA106/A53انبار تهرانشاخه ۶ متری۳,۴۸۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ۱/۲__۲۱.۳۴۰چینشاخه ۶متریA106/A53انبار تهرانشاخه ۶ متری۳,۸۵۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ۱/۲__۲۱.۳۸۰چینشاخه ۶متریA106/A53انبار تهرانشاخه ۶ متری۶,۳۳۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۲۰
استاندارد : A106/A53
واحد : شاخه ۶ متری
قیمت (ریال) : ۳,۴۸۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۴۰
استاندارد : A106/A53
واحد : شاخه ۶ متری
قیمت (ریال) : ۳,۸۵۰,۰۰۰
لوله مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۱/۲__۲۱.۳
ضخامت/رده : ۸۰
استاندارد : A106/A53
واحد : شاخه ۶ متری
قیمت (ریال) : ۶,۳۳۰,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

لوله درزدار صنعتی تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴


شرح کالاسایز(mm)(inch)ضخامت/ردهبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
لوله درزدار صنعتی سایز ۱/۲ اینچ۲۱.۳__۱/۲۲اصفهانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۸۶,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز ۳/۴ اینچ۲۶.۷__۳/۴۲.۵اصفهانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۸۶,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز۱ اینچ۳۳.۴__۱۲اصفهانشاخه ۶ متریST37کارخانهکیلوگرم۱۸۶,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز ۱/۲ اینچ
سایز : ۲۱.۳__۱/۲
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۸۶,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز ۳/۴ اینچ
سایز : ۲۶.۷__۳/۴
ضخامت/رده : ۲.۵
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۸۶,۰۰۰
لوله درزدار صنعتی سایز۱ اینچ
سایز : ۳۳.۴__۱
ضخامت/رده : ۲
استاندارد : ST37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۸۶,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

لوله اسپیرال تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴


شرح کالاسایز(mm)(inch)ضخامت/ردهبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۶میل۱۶۶اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۸میل۱۶۸اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰میل۱۶۱۰اصفهانشاخه ۶ متری/شاخه ۱۲ متریst37اصفهانکیلوگرم۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۶میل
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۶
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۸میل
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
لوله اسپیرال سایز ۱۶ اینچ ضخامت ۱۰میل
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۰
استاندارد : st37
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۲۳۵,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 210
09039622777
سمیه محمدی
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 213
09396362072
زهرا مرادخانی
زهرا مرادخانی
کارشناس فروش
021-49016 201
09039722777
پوریا وثوق
کارشناس فروش
021-49016 211
09039822777
امین نوری
امین نوری
کارشناس تامین
021-49016 218
09039822777
مهدی پرتویی
مهدی پرتویی
کارشناس تامین
021-49016 206
09396362263