لیست قیمت انواع لوله درزدار(تست آب، تست گاز،درزدار صنعتی)- آپدیت امروز

لیست قیمت لوله درزدار تست آب

نام کالاسایزضخامتبرندحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله درزدار تست آب سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر42/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر32/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 3 اینچ ضخامت 2 میلی متر32اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 22/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 22اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر22/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر22اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 12/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 12اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/4 12/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/4 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/4 12اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر12/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر12اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر3/42/5اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار تست آب سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/22اصفهانشاخه 6 متری2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت لوله های تست گاز

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)

لیست قیمت لوله درزدار صنعتی

نام کالاضخامتاستانداردبرندمحل بارگیریحالتواحدقیمت(ریال)
لوله درزدار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2.5 میلی متر32/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 4 اینچ ضخامت 2.5 میلی متر42/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/22اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر3/42/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 میلی متر12اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر12/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/4 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/4 12اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/4 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/4 12/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 12اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 11/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 12/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 میلی متر22اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر22/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 21/2 اینچ ضخامت 2 میلی متر1/2 22اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 21/2 اینچ ضخامت 2/5 میلی متر1/2 22/5اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله درزدار صنعتی سایز 3 اینچ ضخامت 2 میلی متر32اصفهان2404تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

لوله های فولادی به دو نوع لوله بدون درز و لوله درزدار تقسیم می شوند. این لوله برخلاف لوله مانیسمان دارای درز است زیرا در فرایند ساخت این لوله از جوشکاری استفاده می شود.

لوله درزدار در سایز های 1/2 اینچ ، 3/4 ، 1 ، 2 ، 3 و … با ضخامت های 2 و 2.5 در شاخه های 6 متری تولید می شود.

جدول زیر لیست قیمت لوله درزدار با جزئیات کامل می باشد.

برخی از لینک های مرتبط

لوله مانیسمان

لوله استیل

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله درزدار:

فشار بر روی لوله فولادی بدون درز در مقایسه با لوله فولادی درزدار، با همان مواد و اندازه به دلیل داشتن درز جوش، ۲۰٪ بیشتر است.