مـزایـای خـرید از آهــن یک

فروش اعتباری

فروش اعتباری

ارسال کالا

ارسال کالا به تمام نقاط

فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی

خدمات روی محصول

خدمات بر روی محصولات

QC

QC و بازرسی

مشاوره

مشاوره تخصصی انتخاب محصول

پیشنهاد ویژه

اتصالات رده 40 بنکن

اتصالات رده 40 بنکن سایز 1/2" تا 6"

17 در صد تخفیف
واحد کالا : عدد
داخلی : 210 - 206
49016 - 021

لوله داربستی ضخامت 2.5 میل

قیمت : 399,000 تومان
واحد کالا : شاخه
داخلی : 213 - 206
49016 - 021

ورق استیل 304 ضخامت 1-5 میل

قیمت : 105,000 تومان
واحد کالا : کیلوگرم
داخلی : 216 - 214
49016 - 021

پروفیل استیل 304 sumwin

قیمت : 126,000 تومان
واحد کالا : کیلوگرم
داخلی : 202 - 207
49016 - 021

محـصولات پـر فـروش آهــن یک

میلگرد آجدار
میلگرد آجدار 10 139,800 تومان
میلگرد آجدار 12 138,500 تومان
میلگرد آجدار 14 136,000 تومان
میلگرد آجدار 16 136,000 تومان
میلگرد آجدار 18 136,000 تومان
میلگرد آجدار 20 136,000 تومان
میلگرد آجدار
اتصالات بنکن
زانو90درجه تومان
زانو90درجه تومان
زانو90درجه تومان
زانو90درجه تومان
زانو90درجه تومان
زانو90درجه تومان
اتصالات بنکن
لوله مانیسمان رده (20-40-80)
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ 3,800,000 تومان
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ 4,100,000 تومان
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ 4,500,000 تومان
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ 4,400,000 تومان
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ 4,900,000 تومان
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ 5,500,000 تومان
لوله مانیسمان
ورق استیل
ورق استیل 1 میل 304 1,050,000 تومان
ورق استیل 2 میل 304 1,050,000 تومان
ورق استیل 3 میل 304 1,050,000 تومان
ورق استیل 4 میل 304 1,050,000 تومان
ورق استیل 5 میل 304 1,050,000 تومان
ورق استیل 6 میل 304 1,050,000 تومان
ورق استیل
ورق سیاه(ST37)
ورق سیاه ضخامت 2میل 223,390 تومان
ورق سیاه ضخامت 2میل 219,720 تومان
ورق سیاه ضخامت 3میل 223,390 تومان
ورق سیاه ضخامت 3میل 215,140 تومان
ورق سیاه ضخامت 3میل 220,640 تومان
ورق سیاه ضخامت 4میل 223,390 تومان
ورق سیاه
تیرآهن
تیرآهن سایز 10 289,400,000 تومان
تیرآهن سایز 12 19,900,000 تومان
تیرآهن سایز 14 21,890,000 تومان
تیرآهن سایز 16 25,190,000 تومان
تیرآهن سایز 18 31,000,000 تومان
تیرآهن سایز 20 40,800,000 تومان
تیرآهن

همکاری شرکت آهن یک با سایر شرکت‌ها