تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید نوسانات
لوله گوشتدار 114 74 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 596,330
لوله گوشتدار 83 35 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 596,330
لوله گوشتدار 114 82 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 596,330
لوله گوشتدار 530 470 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 596,330
لوله گوشتدار 133 113 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 596,330
لوله گوشتدار 40 20 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 614,600
لوله گوشتدار 95 65 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 596,330
لوله گوشتدار 42 32 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 614,600
لوله گوشتدار 40 25 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 614,600
لوله گوشتدار 133 123 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 596,330
لوله گوشتدار 25 15 شاخه 6 متری تهران کیلوگرم 614,600

دیواره لوله گوشتدار نسبت به سایر لوله ها ضخامت بالایی دارند به همین دلیل به این اسم نامیده می شوند.

این لوله ها نیز همانند لوله مانیسمان بدون درز ساخته می شوند و به عبارتی نوعی از لوله های مانیسمان می باشند.

لوله گوشتدار در انواع سایز و ضخامت در شاخه های 6 متری به فروش میرسد.

برخی از لینک های مرتبط

لوله مانیسمان
لوله استیل

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر