لیست قیمت لوله استیل دکوراتیو - آپدیت امروز

لیست قیمت لوله استیل دکوراتیو (۱۴۰۳/۰۲/۰۲)

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله استیل دکوراتیو سایز 102 اینچ ضخامت 2 میل1022ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 102 اینچ ضخامت 1/5 میل1021/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 76 اینچ ضخامت 1/5 میل761/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 63 اینچ ضخامت 1/5 میل631/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 63 اینچ ضخامت 1 میل631ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 51 اینچ ضخامت 1 میل511ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 38 اینچ ضخامت 1/5 میل381/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 38 اینچ ضخامت 1 میل381ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 32 اینچ ضخامت 1 میل321ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 30 اینچ ضخامت 1 میل301ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 25 اینچ ضخامت 1/5 میل251/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 20 اینچ ضخامت 1 میل201ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 19 اینچ ضخامت 1 میل191ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 18 اینچ ضخامت 1 میل181ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 16 اینچ ضخامت 1/5 میل161/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 16 اینچ ضخامت 1 میل161ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 14 اینچ ضخامت 1/5 میل141/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 14 اینچ ضخامت 1 میل141ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 12 اینچ ضخامت 1/5 میل121/5ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 12 اینچ ضخامت 1 میل121ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل دکوراتیو سایز 10 اینچ ضخامت 1 میل101ساموین چینشاخه 6 متری براقتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

لوله استیل از مهم ترین مقاطع استیل است و یکی از انواع آن لوله استیل دکوراتیو می باشد، این لوله با آلیاژ 304 و 201 از سایز 16 الی 102 میلی متر تولید می شود.

لوله استیل دکوراتیو در ضخامت های 1 ، 1.5 و 2 در شاخه 6 متری براق از برند سایمون چین به بازار عرضه می شود.

 

 

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله استیل دکوراتیو

222