تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالا سایز وزن تقریبی برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید نوسانات
هاش 10 200 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 495,000
هاش 10 240 ترک شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 504,000
هاش 12 240 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 495,000
هاش 12 320 ترک شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 495,000
هاش 14 296 ذوب آهن شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 275,000
هاش 14 400 ذوب آهن شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 275,000
هاش 16 364 ذوب آهن شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 467,000
هاش 16 500 ذوب آهن شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 275,000
هاش 18 426 ذوب آهن شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 426,000
هاش 18 590 ذوب آهن شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 275,000
هاش 20 510 ذوب آهن شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 385,000
هاش 20 730 ذوب آهن شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 486,000
هاش 22 610 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 550,000
هاش 22 850 ترک شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 504,000
هاش 24 720 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 550,000
هاش 24 998 ترک شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 513,000
هاش 26 820 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 532,000
هاش 26 1120 ترک شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 541,000
هاش 28 920 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 550,000
هاش 28 1120 ترک شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 541,000
هاش 30 1050 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 550,000
هاش 30 1400 ترک شاخه12متری HEB انبارتهران کیلوگرم 513,000
هاش 32 1170 ترک شاخه12متری HEA انبارتهران کیلوگرم 541,000

هاش یا همان تیرآهن بال پهن از دیگر انواع تیرآهن است که به دو صورت سبک (HEA) و سنگین (HEB) از کارخانه و انبار تامین می شود.

هاش (IPB) از سایز 100 تا 1000 میل در شاخه های 12 متری تولید می شود که معمولا کارخانه های ذوب آهن در ایران و کره و ترکیه عرضه کننده این محصولات هستند و با کمیت کیلوگرم به فروش می رسد.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر