مطالب

سپری چیست؟

سپری

سپری چیست؟ سپری ها عمدتا برای ساخت درب و پنجره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل های لنگه دری دارای مقطعی با ابعاد ذکر شده در شکل بالا می باشند که در طول ۶ متر ساخته می شوند. عمدتا ضخامت این پروفیل ها بین ۰٫۹ تا ۲٫۵ میلیمتر میباشد که ضخامت ۲ میلیمتر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

شرکت بازرگانی آهن یک ، تامین کننده ی انواع نبشی ، ناودانی ، سپری، پروفیل های صنعتی و پروفیل های استیل و … می باشد.

استاندارد های سپری

استانداردهای متعارف سپری ها عبارت است از: DIN EN 10055 / DIN59051 / DIN1022

شرکت آهن یک ، سپری ها را مطابق با استاندارد های بالا تامین خواهند کرد.

سپری آهنی

این مقطع آهنی ( Iron Tripetalous ) یا پروفیل T یکی از مقطع های مورد استفاده در ساختمان سازی و صنعت محسوب می گردد. این مقطع عمدتا برای ساخت درب و پنجره های مختلف ، جهت اتصالات پلها به ستون ها ، ساخت سازه های فلزی ، ستون و خرپا ( سازه‌ای صلب از واحدهای مثلثی شکل ، که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است ) اسکلت گلخانه ها، سقف های شیشه ای و غیره به کار می رود.

ابعاد سپری

سپریها معمولاً دارای ضخامت ۹/۰ تا ۵/۲ میلیمتر بوده که ضخامت ۲ میلیمتر آن کاربرد بیشتری دارد. معیار نامگذاری سپریها ، اندازه لبه این مقطع بر حسب میلیمتر بوده که معمولاً اندازه آن با اندازه دیواره آن برابر می باشد.

به عنوان مثال اگر اندازه لبه این مقطع ۱۰۰ میلیمتر باشد به آن سپری نمره ۱۰ گفته می شود.طول استاندارد این مقطع ۶ تا ۱۲ متر بوده که سایر طولها نیز بر حسب تقاضا تولید میگردد. سپریها از لحاظ شکل ظاهری به دو شکل لبه گرد و لبه تیز تولید می گردند.

بر اساس استاندارد اشتال ، برای مقطع لبه گرد ، اندازه لبه ۳۰ تا ۱۴۰ میلیمتر و برای مقطع لبه تیز ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر تعیین شده ، که در ایران همه اندازهها تولید میشوند.

در این فعالیت سپری نمره ۲ تا ۱۴ و به روش نورد گرم ( Hot Rolling ) تولید میشوند؛ نورد گرم یکی از روشهای متداول شکلدهی فلزات میباشد. 

تولید سپری

در این روش ، ابتدا شمش فولادی از نوع شمشه ( بلوم ) با مقطع و طول مشخص به درون کوره های حرارتی نورد ریخته شده و پس از رسیدن به درجه حـرارت مورد نظر و عبور از قفسه های نورد ابتدایی ( مجموعه غلتک ها ) مقطع آن کاهش و طول آن افزایش مییابد و نهایتاً با عبور از قفسه های نورد میانی و پایانی به شکل سپری تبدیل و سپس توسط دستگاه های برشی به طول مورد نظر برش داده می شود.

بلوم ( Bloom ) یا شمشه از فرآورده‌های میانی نورد فولاد است که سطح مقطع آن بزرگ‌تر از ۲۳۰ سانتیمتر مربع است. سطح مقطع آن مربع با عرض بیشتر از ۱۵ سانتیمتر و کمتر از ۳۰ سانتیمتر می باشد. از بلوم برای ساخت ریل ، تیر آهن ، قوطی ، نبشی ، ناودانی ، سپری و غیره استفاده می‌شود.

کاربرد سپری

سپری در ساختمان خرپا ، در اسکلت گلخانه ها ، سقف و نما های شیشه ای ، در نورگیری زیرزمین ها جهت آجرهای شیشه ای در فضای بالا و به عنوان مهار کننده در ساختمانها و همچنین در صنایع سدسازی مصرف می گردد.

کاربرد سپری در ساختمان

سپری در ساختمان خرپا همچنین در اسکلت گلخانه ها و سقف های شیشه ای و همچنین در نورگیری زیرزمین ها جهت آجرهای شیشه ای در فضای بالا مصرف می گردد.
آشنایی با اعضای سازه های فلزی محصولات فولادی کاربرد وسیعی در صنعت ساختمان دارند به همین دلیل به شکل های متنوعی تولید می شوند تا در هر قسمتی از سازه با مناسب ترین شکل موجود مورد استفاده قرار گرفته و از حداکثر ظرفیت باربری آن ها استفاده شود طول معمول پروفیل های ساختمانی ۶، ۱۲ تا ۱۴ متر می باشد که در کشورهای مختلف، با استانداردهای متفاوتی تولید می شوند. استاندارد اروپایی از جمله معروفترین آن ها می باشد که در بسیاری از کشورها از جمله ایران رعایت می شود محصولات فولادی استاندارد اروپایی به شرح زیر است.

  • نیم رخ های تیپ I

از مهمّ ترین نیم رخ های مصرفی در ساختمان های فلزی می باشند زیرا به دلیل بزرگ بودن ممان اینرسی، نسبت به محور ׳ xx مقاومت خمشی زیاد حول این محور وجود دارد. این نیم رخ ها در تیپ های INP،IPE ،IPB تولید می شوند -۲نیم رخ ناودانی [ این نیم رخ تا ارتفاع ۴۰ سانتی متر نورد می شود و در ساخت ستون های مرکب، تیرهای مشبک، خرپا و بادبند به کار می رود عیب آن اینست که دارای یک محور متقارن بوده و به صورت تک، مقاومت خمشی زیادی ندارد و بنابراین بهتر است به عنوان یک عضو خمشی تیر به صورت دوبل مورد استفاده قرار گیرد.

  • نیم رخ نبشی L

یکی از مهم ترین نیم رخ های ساختمان بوده و بیشترین کاربرد آن به صورت تک یا دوبل در ساخت مقاطع مرکب می باشد ( نبشی درطول های ۶، ۱۲ ، ۱۵ متری تولید می شود. نبشی با بال مساوی: پهنای بال های آن با هم برابرندمانند L 80×۸۰×۸mm نبشی با بال نامساوی: پهنای یکی از بال ها بیشتر است. مانند L 90×۶۰×۸mm) علائم اختصاری نبشی در نقشه های فنی به صورت L می باشد و دوعدد اول بعد از آن پهنای بال ها و عدد سوم ضخامت آن را نشان می دهد.

  • نیم رخ سپری

این نیم رخ ها با شکل مقطع با دو اندازه متفاوت قاعده و ارتفاع تولید می شود. سپری هایی که قاعده شان دو برابر ارتفاع مقطع آن هاست. این نیم رخ ها از ابعاد ۶۰×۳۰میلی متر تا ۱۲۰×۶۰ میلی مترتولید می شوند. سپری هایی که قاعده و ارتفاع یکسان دارند. این نیم رخ ها در ابعاد ۲۰×۲۰ میلی مترتا ۱۴۰×۱۴۰ میلی متر تولید می شوند. عیب عمده ی نیم رخ سپری مقاومت خمشی کم و سطوح مایل بال هاست که اتصالات آن را مشکل می کند. این نیم رخ بیشتر در ساخت خرپا (به صورت تک یا دوبل) در و پنجره، سقف شیروانی و اسکلت سقف کاذب به کار می رود. علامت اختصاری آن به صورت یا می باشد و اعداد بعد از علامت فوق به ترتیب پهنای قاعده و ارتفاع آن را نشان می هد.

  • نیم رخ Z

در کارهای ساختمانی برای زیرسازی سقف های شیب دار به کار می رود و در کشتی سازی نیز استفاده می شود. در نقشه های فنی با Z نشان داده می شود و عدد بعد از آن ارتفاع Z را نشان می دهد.

ورق و تسمه

ورق فولادی تا عرض ۳ متر در ضخامت های مختلف تولید می شوند و در ساخت تیرهای مرکب و مشبک به عنوان عضو اصلی یا به صورت ورق اتصال کاربرد وسیعی دارند. به دلیل عامل خوردگی و زنگ زدگی حداقل ضخامت ورق هایی که در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد ۵ تا ۶ میلی متردر نظر گرفته می شود. به ورق هایی که عرض آن ها کمتر از ۱۶۰ میلی متر باشد تسمه گویند. معمولاً ورق ها و تسمه ها در طول ۱۲ متر و ورق های عریض تا طول ۱۵ مترتولید می شود. ورق و تسمه در نقشه های فنی با علامت اختصاری PL L×w ×t نشان داده می شوند که اعداد بعد از PL به ترتیب بیان گر طول، عرض و ضخامت آن می باشند.

میلگرد و مقاطع چهار گوش،شش ضلعی

میلگرد از قطر ۵ تا ۲۲۰ میلی متر، نیم رخ های چهار گوش از مقطع ۶×۶ تا ۱۵۰×۱۵۰میلی متر و مقاطع شش ضلعی با بُعد s از ۱۳ تا ۱۰۳ میلی متر ساخته می شوند۱(. علائم اختصاری و مفاهیم مشخصات هندسی نیم رخ های ساختمانی این مشخصات جهت استفاده طراحان در جدول هایی خلاصه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *