لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

اتصالات بنکن
تاریخ بروزرسانی : ۱۵:۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شرح کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
زانو۹۰درجه ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱۰۵.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۲۵.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱ جوشی ۴۰ عدد ۱۴۵.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۲۱۵.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۹۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۲ جوشی ۴۰ عدد ۴۵۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۳۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۳ جوشی ۴۰ عدد ۱.۳۵۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۴ جوشی ۴۰ عدد ۲.۴۵۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۵ جوشی ۴۰ عدد ۴.۱۰۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۶ جوشی ۴۰ عدد ۶.۳۰۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۸ جوشی ۴۰ عدد ۱۲.۷۰۰.۰۰۰
زانو۹۰درجه ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۲۲.۰۰۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۶.۰۰۰
زانو ۴۵درجه ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۸۳.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱ جوشی ۴۰ عدد ۹۵.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۴۵.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱۹۵.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۲ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۲۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۳ جوشی ۴۰ عدد ۹۰۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۴ جوشی ۴۰ عدد ۱.۶۰۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۵ جوشی ۴۰ عدد ۲.۷۰۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۶ جوشی ۴۰ عدد ۴.۰۰۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۸ جوشی ۴۰ عدد ۷.۵۰۰.۰۰۰
زانو ۴۵ درجه ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
سراه مساوی ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۴۵.۰۰۰
سراه مساوی ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۲۷۰.۰۰۰
سراه مساوی ۱ جوشی ۴۰ عدد ۳۸۰.۰۰۰
سراه مساوی ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰.۰۰۰
سراه مساوی ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰.۰۰۰
سراه مساوی ۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۴۰.۰۰۰
سراه مساوی ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱.۷۰۰.۰۰۰
سراه مساوی ۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه مساوی ۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۰۰.۰۰۰
سراه مساوی ۵ جوشی ۴۰ عدد ۵.۴۰۰.۰۰۰
سراه مساوی ۶ جوشی ۴۰ عدد ۸.۰۰۰.۰۰۰
سراه مساوی ۸ جوشی ۴۰ عدد ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
سراه مساوی ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
کپ ۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰
کپ ۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۳۵.۰۰۰
کپ ۱ جوشی ۴۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰
کپ ۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۸۵.۰۰۰
کپ ۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۱۰.۰۰۰
کپ ۲ جوشی ۴۰ عدد ۲۴۰.۰۰۰
کپ ۲۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۳۴۰.۰۰۰
کپ ۳ جوشی ۴۰ عدد ۶۲۰.۰۰۰
کپ ۴ جوشی ۴۰ عدد ۸۰۰.۰۰۰
کپ ۵ جوشی ۴۰ عدد ۱.۳۵۰.۰۰۰
کپ ۶ جوشی ۴۰ عدد ۱.۹۰۰.۰۰۰
کپ ۸ جوشی ۴۰ عدد ۳.۸۰۰.۰۰۰
کپ ۱۰ جوشی ۴۰ عدد ۷.۰۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۲.۷۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۱ جوشی ۴۰ عدد ۳۸۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۱ جوشی ۴۰ عدد ۳۸۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۱۱/۴ جوشی ۴۰ عدد ۵۱۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۱۱/۲ جوشی ۴۰ عدد ۶۹۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۲ جوشی ۴۰ عدد ۹۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۳ جوشی ۴۰ عدد ۲.۲۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱/۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳/۴*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳*۴ جوشی ۴۰ عدد ۳.۴۵۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۵ جوشی ۴۰ عدد ۷.۰۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵.۸۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵.۵۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵.۵۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵.۵۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵.۵۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۴*۵ جوشی ۴۰ عدد ۵.۵۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱*۶ جوشی ۴۰ عدد ۹.۵۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۴*۶ جوشی ۴۰ عدد ۹.۵۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۱۱/۲*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸.۰۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸.۰۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۲۱/۲*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸.۰۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۳*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸.۰۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۴*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸.۰۰۰.۰۰۰
سراه تبدیلی ۵*۶ جوشی ۴۰ عدد ۸.۰۰۰.۰۰۰
تبدیل ۱/۲*۳/۴ جوشی ۴۰ عدد ۱۲۵.۰۰۰
تبدیل ۱/۲*۱ جوشی ۴۰ عدد ۱۹۵.۰۰۰
زانو۹۰درجه
سایز : ۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۰۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۳/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۲۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۱
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۴۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۱۱/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۱۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۹۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۲۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۳۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱.۳۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۴.۱۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶.۳۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۸
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۲.۷۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو۹۰درجه
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۲.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۶.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵درجه
سایز : ۳/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸۳.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۱
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۱۱/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۴۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۹۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳۴۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۲۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۲۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱.۶۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۷۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۴.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۸
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۷.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
زانو ۴۵ درجه
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۴۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۳/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۷۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۱
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳۸۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۱۱/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵۱۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۹۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۴۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۲۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱.۷۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵.۴۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۸
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه مساوی
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۱۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۳/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۳۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۱
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۷۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۱۱/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۸۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۱۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲۴۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۲۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳۴۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۲۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱.۳۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱.۹۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۸
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۸۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
کپ
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۷.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱/۲*۳/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۷۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱/۲*۱
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳۸۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳/۴*۱
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳۸۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱/۲*۱۱/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵۱۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳/۴*۱۱/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵۱۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱*۱۱/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵۱۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱/۲*۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۹۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳/۴*۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۹۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱*۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۹۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۴*۱۱/۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۶۹۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱/۲*۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳/۴*۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱*۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۴*۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۲*۲
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱/۲*۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳/۴*۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱*۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۴*۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۲*۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲*۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲۱/۲*۳
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۲.۲۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱/۲*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳/۴*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۴*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۲*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲۱/۲*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳*۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۳.۴۵۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱*۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۷.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۴*۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵.۸۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۲*۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲*۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲۱/۲*۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳*۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۴*۵
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۵.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۴*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۹.۵۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۱۱/۲*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۲۱/۲*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۳*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۴*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سراه تبدیلی
سایز : ۵*۶
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۸.۰۰۰.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
تبدیل
سایز : ۱/۲*۳/۴
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۲۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
تبدیل
سایز : ۱/۲*۱
ضخامت/رده : جوشی
استاندارد : ۱۹۵.۰۰۰
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 210
09039622777
سمیه محمدی
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 213
09396362072
زهرا مرادخانی
زهرا مرادخانی
کارشناس فروش
021-49016 201
09032722777
فاطمه اسدی
کارشناس فروش
021-49016 211
09039822777
امین نوری
امین نوری
کارشناس تامین
021-49016 218
09039822777
مهدی پرتویی
مهدی پرتویی
کارشناس تامین
021-49016 206
09396362072