برای شناسایی فلنج و دانستن ابعاد آن می بایست از یک مرجع بین المللی استفاده شود زیرا برای مقابل هم قرار گرفتن فلنج ها و پیچ و مهره شدن آنها نیاز می باشد که اندازه سوراخ ها و ابعاد آنها را بدانیم.

رده بندی فشار مطابق استاندارد ASME B16.5 : (تا سایز 24 اینچ 5 است . برای بالاتر از 24 اینچ استاندارد B16.4 می باشد.)

مطابق این استاندارد فلنجهای فولادی و آلیاژهای آن به كلاسهای 150-300-400-600-900-1500-2500 تقسیم بندی می شوند كه این اعداد ماكزیمم فشار برحسب PSI بوده كه فلنجها در حداكثر دمای مجاز می توانند تحمل كنند و معمولا فشار كاركرد حدود 2.4 برابر اعداد فوق می باشد.

رده بندی فشار مطابق استاندارد DIN :

در این استاندارد فشار تحمل فلنجهای فولادی و آلیاژهای آن با PN نشان داده شده كه این نشان دهنده فشار اسمی بر حسب BAR می باشد. استاندارد مورد نظر برای فلنج ها بر اساس PN مطابق DIN 2527 می باشد که شامل فلنج هایی با فشار 10 بار ، 16 بار ، 20 بار و … می باشد.

رده بندی فشار براساس استاندارد (API (6A-6B-6BX :

این نوع فلنجها دارای تحمل فشار بیشتری نسبت به فلنجهای گروه ANSI بوده و به كلاسهای 5000-3000-2000-15000-10000 رده بندی می گردند.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر