لیست قیمت شیرآلات کیز ایران

لیست قیمت شیرآلات کیز ایران (۱۴۰۳/۰۴/۲۴)

نام کالابرندسایزواحدقیمت(ریال)
شیر یک طرفه فنری سایز 1 اینچکیز ایران1عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1 اینچکیز ایران1عددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1 اینچکیز ایران1عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 1/2 اینچکیز ایران1/2عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1/2 اینچکیز ایران1/2عددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1/2 اینچکیز ایران1/2عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 1/2 1 اینچکیز ایران1/2 1عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1/2 1 اینچکیز ایران1/2 1عددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1/2 1 اینچکیز ایران1/2 1عددتماس بگیرید
شیر فلکه سنگین سایز 1/2 2 اینچکیز ایران1/2 2عددتماس بگیرید
شیر فلکه سبک سایز 1/2 2 اینچکیز ایران1/2 2عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 1/4 1 اینچکیز ایران1/4 1عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1/4 1 اینچکیز ایران1/4 1عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 2 اینچکیز ایران2عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 2 اینچکیز ایران2عددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 2 اینچکیز ایران2عددتماس بگیرید
شیر فلکه سنگین سایز 3 اینچکیز ایران3عددتماس بگیرید
شیر فلکه سبک سایز 3 اینچکیز ایران3عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 3/4 اینچکیز ایران3/4عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 3/4 اینچکیز ایران3/4عددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 3/4 اینچکیز ایران3/4عددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1/4 1 اینچکیز ایران4/1 1عددتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

شرکت کیز ایران در زمینه تولید شیر فلکه کشویی از جنس برنجی برندی معتبر است. لیست قیمت انواع شیر های تولیدی برند کیز به همراه مشخصات در جدول زیر می باشد.

شیر فلکه سبک و سنگین ،شیر یکطرفه و شیر یکطرفه فنری در سایز های مختلف و از جنس برنجی در قیمت های متفاوت ازسایت آهن یک قابل سفارش است.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر