لیست قیمت شیرآلات کیز ایران

لیست قیمت شیرآلات کیز ایران

نام کالاسایزبرندواحدقیمت(ریال)
شیر یک طرفه فنری سایز 1/4 1 اینچ1/4 1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 2 اینچ2کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 1/2 1 اینچ1/2 1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 1 اینچ1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 3/4 اینچ3/4کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه فنری سایز 1/2 اینچ1/2کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 2 اینچ2کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1/2 1 اینچ1/2 1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1/4 1 اینچ1/4 1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1 اینچ1عددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 3/4 اینچ3/4کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر یک طرفه دریچه ای سایز 1/2 اینچ1/2کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سنگین سایز 3 اینچ3کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سنگین سایز 1/2 2 اینچ1/2 2کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سبک سایز 3 اینچ3کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سبک سایز 1/2 2 اینچ1/2 2کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 2 اینچ2کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1/2 1 اینچ1/2 1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1/4 1 اینچ4/1 1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1 اینچ1کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 3/4 اینچ3/4کیز ایرانعددتماس بگیرید
شیر فلکه سایز 1/2 اینچ1/2کیز ایرانعددتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

شرکت کیز ایران در زمینه تولید شیر فلکه کشویی از جنس برنجی برندی معتبر است. لیست قیمت انواع شیر های تولیدی برند کیز به همراه مشخصات در جدول زیر می باشد.

شیر فلکه سبک و سنگین ،شیر یکطرفه و شیر یکطرفه فنری در سایز های مختلف و از جنس برنجی در قیمت های متفاوت ازسایت آهن یک قابل سفارش است.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر