انواع ناودانی در آهن یک

ناودانی

ناودانی چیست؟   ناودانی یکی از محصولاتی می باشد که در دامنه وسیعی از صنایع از جمله ساختمان سازی، پل سازی، سازه های دریایی و غی...