لیست قیمت لوله مانیسمان رده های (20 - 40 - 80)- آپدیت امروز

قیمت روز لوله مانیسمان رده ۲۰ (۱۴۰۳/۰۴/۲۱)

نام کالاآلیاژبرندحالتسایزضخامتاستانداردواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 20 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری120B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری120B36010شاخهتهران6,779,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/220B36010شاخهتهران3,292,800
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 20 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری1/2 120B36010شاخهتهران11,274,404
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 120B36010شاخهتهران10,734,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 20 چینA106 / A53چینشاخه 6 متری1/2 220B36.10شاخهتهران21,709,100
لوله مانیسمان سایز 1/2 3 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 320B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 20 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری1/4 120B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/4 120B36010شاخهتهران9,531,300
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 20 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری220B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری220B36010شاخهتهران15,072,800
لوله مانيسمان سايز 3 اينچ رده 20 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری320B36.112شاخهتهران21,175,000
لوله مانيسمان سايز 3 اينچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری320B36.10شاخهتهران28,890,910
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری3/420B36.10شاخهتهران4,210,200
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 20 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری420B36.10شاخهتهران27,500,000
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری420B36.10شاخهتهران45,000,000
لوله مانيسمان سايز 8 اينچ رده 20 چینA106/A53چینشاخه 6 متری820B36010شاخهتهرانتماس بگیرید

قیمت روز لوله مانیسمان رده ۴۰ (۱۴۰۳/۰۴/۲۱)

نام کالاآلیاژبرندحالتسایزضخامتاستانداردواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری140B36010شاخهتهران13,893,700
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 کاوهA106/A53چینشاخه 6 متری140B36.10شاخهتهران9,650,000
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری140B36.10شاخهتهران8,182,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/240B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری1/2 140B36010شاخهتهران22,706,400
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری1/2 140B36010شاخهتهران13,017,523
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 140B36.10شاخهتهران11,820,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 40 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری1/2 240B36.10شاخهتهران29,500,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری1/2 240B36.10شاخهتهران30,734,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 240B36.10شاخهتهران28,637,000
لوله مانیسمان سایز 1/2 3 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 340B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری1/4 140B36010شاخهتهران13,568,000
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 40 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری1/4 140B36010شاخهتهران12,100,092
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/4 140B36.10شاخهتهران10,000,000
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1040B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 12 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1240B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری240B36.10شاخهتهران18,797,300
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری240B36.10شاخهتهران20,000,000
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 40 چینA106 / A53چینشاخه 6 متری240B36.10شاخهتهران17,270,000
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری340B36.10شاخهتهران36,500,000
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 کاوهA106 / A53کاوهشاخه 6 متری340B36.10شاخهتهران36,300,000
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 چینA106 / A53چینشاخه 6 متری340B36.10شاخهتهران35,970,000
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری3/440B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 ابهرA106/A53ابهرشاخه 6 متری440B36.10شاخهتهران44,944,128
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری440B36.10شاخهتهران51,824,900
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری440B36.10شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 40 چینA106 / A53چینشاخه 6 متری440B36.10شاخهتهران47,272,730
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 ابهرA106/A53ابهرشاخه 6 متری540B36.10شاخهتهران62,375,321
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری540B36.10شاخهتهران94,045,100
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 چینA106 / A53چینشاخه 6 متری540B36.10شاخهتهران61,820,000
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 ابهرA106/A53ابهرشاخه 6 متری640B36.10شاخهتهران88,980,826
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 اهوازA106/A53اهوازشاخه 6 متری640B36.10شاخهتهران118,338,600
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 چینA106 / A53چینشاخه 6 متری640B36.10شاخهتهران81,820,000
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ رده 40 چینA106/A53چینشاخه 6 متری840B36010شاخهتهرانتماس بگیرید

قیمت روز لوله مانیسمان رده ۸۰ (۱۴۰۳/۰۴/۲۱)

نام کالاآلیاژبرندحالتسایزضخامتاستانداردواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 80 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری180B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری180B36.10شاخهتهران12,527,280
لوله مانيسمان سايز 1/2 اينچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/280B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 80 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری1/2 180B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 180B36.10شاخهتهران19,981,820
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 80 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری1/2 280B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/2 2 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 280B36.10شاخهتهران43,618,190
لوله مانیسمان سایز 1/2 3 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/2 380B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 80 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری1/4 180B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 1/4 1 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری1/4 180B36.10شاخهتهران16,412,000
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 80 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری280B36.10شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری280B36.10شاخهتهران26,962,500
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 80 کاوهA106/A53کاوهشاخه 6 متری380B36.10شاخهتهران50,325,000
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری380B36.10شاخهتهران59,527,280
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری3/480B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 80 ابهرA106/A53ابهرشاخه 6 متری480B36.10شاخهتهران65,127,615
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری480B36.10شاخهتهران78,618,190
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 80 ابهرA106/A53ابهرشاخه 6 متری580B36.10شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری580B36.10شاخهتهران105,500,000
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 80 ابهرA106/A53ابهرشاخه 6 متری680B36010شاخهتهرانتماس بگیرید
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 80 چینA106/A53چینشاخه 6 متری680B36.10شاخهتهران168,163,640

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

سایر محصولات لوله مانیسمان

خرید لوله مانیسمان (لوله بدون درز) از سایت آهن یک

قیمت لوله مانیسمان را می توانید به صورت روزانه در این صفحه بررسی کنید. با توجه تغییرات قیمت روزانه لوله مانیسمان کارشناسان آهن یک به سرعت آخرین قیمت های بازار را در جدول زیر به روز می کنند. لوله های مانیسمان به دلیل مقاومت در برابر فشار بالا در صنایع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

جدول محصولات مانیسمان از 1 الی 8 اینچ  

سایت آهن یک برترین سایت ارائه دهنده لوله مانیسمان | لوله بدون درز

لوله مانیسمان نوعی از لوله‌ های بدون درز است که به دلیل نبود جوش در آن‌ها کاربرد فراوانی در بخش‌هایی از صنعت که لوله درزدار نمی‌تواند پاسخگو باشد، دارد. لوله مانیسمان بدون درز از برجسته ترین و پرکاربردترین انواع لوله فولادی به شمار می رود. نداشتن ترک و درز ناشی از جوشکاری و تولید مستقیم از آلیاژهای فولادی مهمترین ویژگی انواع لوله مانیسمان است. این لوله‌ها در انواع و سایزهای متفاوتی تولید می‌شوند که البته دلیل اصلی تفاوت قیمت هرکدام نیز همین تفاوت در ضخامت و اندازه آن‌ها می‌باشد. این خصوصیت باعث شده تا لوله بدون درز مانیسمان، ساختاری یکدست، یکپارچه و بسیار مقاوم داشته باشد. مزایایی که از فاکتورهای مؤثر بر قیمت روز لوله مانیسمان نیز محسوب می شود.

لوله مانیسمان چیست؟

با شنیدن کلمه مانیسمان (Mannesmann) احتمالاً چنین پرسش های در ذهن شما شکل گرفته که لوله مانیسمان چیست؟ یا آن که لوله مانسمان در کجا استفاده می شود؟ این لوله بدون درز چه ویژگی ها و کاربردهایی دارد؟ پاسخ ساده است. لوله های بدون درز مانیسمان (Seamless steel pipe) از جمله انواع لوله فلزی با ساختاری یکپارچه و بدون درز هستند. برای تولید آن ها، شمش های فولادی به وسیله سمبه به صورت لوله های توخالی در می آیند. بر خلاف سایر لوله ها که با خم کردن صفحات فولادی و جوش کردن لبه ها ایجاد می شوند. در نتیجه بدنه و ساختاری یکپارچه و بدون شکاف دارند. ساختار یکدست و بدون درز باعث شده تا لوله مانیسمان، انسجام ساختاری فوق العاده ای داشته باشد. این پیوستگی و انسجام نتیجه ای جز مقاومت و دوام بسیار بالا ندارد. از این رو، برای صنایع مختلف پتروشیمی، ساخت ماشین آلات، لوله کشی، خطوط انتقال، مخازن و تجهیزات پایپینگ کاربرد دارد. این لوله ها که زیرمجموعه‌ای از لوله‌های فولادی محسوب می‌شوند طبق کاربرد، سایز و رده‌ به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود و در دو سایز شش و ۱۲ متری و رده‌های 20 و STD، 40، XS، 60، 08 ،100 ،120 و 140 و 160 وXXS..تولید می‌شوند که رده‌های 20 و 40 و 80 نسبت به دیگر انواع موجود بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حال حاضر تهیه لوله‌های مانیسمان در داخل کشور از کارخانه‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. اما همه آن‌ها مشخصات فنی یکسانی دارند که از استاندارد ساخت ASME B36.10 بهره می‌برند.این لوله‌ها از سایز ½ اینچ تا 24 اینچ تولید می‌شوند. آلیاژ متداول لوله های مانیسمان A106 و A53 می باشد.

سایت آهن یک برترین سایت ارائه دهنده لوله مانیسمان

نگاهی به قدمت لوله مانیسمان

شاید برایتان جالب باشد که بدانید، لوله بدون درز مانیسمان، نخستین بار حدود یکصد سال پیش طراحی شد. یک فرد اسکاتلندی پایه و ایده اولیه شکل گیری لوله های بدون درز را ارائه کرد. چند سال بعد و در حوالی سال 1886 میلادی برادران مانیسمان در آلمان اقدام به ساخت لوله هایی با ساختار بدون درز کردند. آن ها برای این ساخت لوله مانسمان، از سوراخ کننده گلوله ای شکل استفاده می کردند. آن ها ابتدا شمش های فولادی را ذوب نموده و سوراخ کننده را برای ایجاد ابعاد موردنظر از درون شمش های مذاب مانند عبور می دادند.

Mannesmann یک شرکت صنعتی آلمانی بود. این شرکت در ابتدا به عنوان تولید کننده لوله های فولادی در سال 1890 با نام "Deutsch-Österreichische Mannesmannröhren-Werke AG" (شرکت سهامی کارخانه لوله سازی آلمان و اتریش Mannesmann) تأسیس شد. در قرن بیستم، طیف محصولات Mannesmann رشد کرد و این شرکت در بخش‌های متعددی گسترش یافت. از محصولات مختلف فولادی و تجارت گرفته تا مهندسی مکانیک و برق، خودرو و مخابرات. از سال 1955، هلدینگ مدیریت کنگلومرا با دفتر مرکزی در دوسلدورف، Mannesmann AG نامگذاری شد.

منبع: ویکی پدیا 

انواع لوله مانیسمان در رده های مختلف

شاید نام رده لوله مانیسمان به گوشتان خورده باشد و از خودتان پرسیده باشید که لوله مانیسمان رده 40 چیست؟ رده لوله یک نوع تقسیم بندی با توجه به ضخامت محسوب می شود. انواع لوله فلزی مانیسمان باتوجه به ویژگی هایی نظیر وزن لوله به رده های مختلفی دسته بندی شده اند. هر چه رده لوله کمتر باشد، طبیعتاً وزن، ضخامت و سایر مشخصات فنی آن پایین تر است. از طرفی دیگر قیمت روز لوله مانیسمان در رده های پایین ارزان و مناسب تر می باشد. از مهمترین و پرکاربردترین رده بندی لوله بدون درز می توان به لوله های رده 20، 30، 40، 80 و 160 اشاره کرد.

  لوله های مانیسمان ارائه شده در آهن یک در سایزهای مختلف

مشخصات فنی لوله مانیسمان

مشخصات فنی و ویژگی های لوله بدون درز مانیسمان یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب و سفارش است. این مشخصات علاوه بر تأثیر مستقیم بر خواص مکانیکی، بر قیمت روز لوله مانیسمان نیز مؤثرند. قطر لوله، رده لوله، طول لوله و وزن لوله مانسمان از مهمترین پارامترها در مشخصات فنی است.

رده لوله بدون درز مانیسمان

یکی از روش های اصلی برای طبقه بندی و نام گذاری لوله بدون درز مانسمان، رده بندی است. بر همین اساس، لوله های مانیسمان به رده های بالاتر استفاده کرد.

انواع لوله مانیسمان در رده های 20 و 40 و 80 انواع رده های لوله مانیسمان در رده های 20،40،80 و ...

 • لوله مانیسمان رده 20

این نوع لوله برای کارهای سبک استفاده زیادی دارد. وزن لوله بدون درز رده 20 به حدود 300 کیلوگرم می رسد. ضخامت آن نیز در بازه 2 تا 6 میلیمتر و سایز 1 تا 12 اینچ دارد. لوله بدون درز (مانیسمان) سبک رده 20 یکی از پرکاربردترین انواع لوله مانیسمان می باشد.

 • لوله مانیسمان رده 30

لوله رده 30 یک لول از لوله های مانیسمان رده 20 بالاتر است. مشخصات فنی آن به گونه ای نیست که برای کارهای سنگین استفاده شود. بلکه در شرایطی که قدری به مقاومت و استحکام بیشتری نیاز است، انتخاب بهتری خواهند بود. خرید انواع لوله بی درز سبک در رده 30 برای مصارف سبک گزینه مناسبی به شمار می رود.

 • قیمت لوله مانیسمان رده 40

قیمت لوله مانیسمان رده 40 به دلیل کیفیت بالا و مقاومت در برابر خوردگی محصول نسبتاً گرانتر به نسبت دیگر رده های لوله مانیسمان است. قیمت رده 40 لوله مانیسمان برای هر تولید کننده نیز متفاوت است و تغییرات قیمتی این رده نیز برای هر تولید کننده گاها روزانه متغییر خواهد بود. عواملی مانند قیمت دلار آمریکا، نوسانات عرضه و تقاضا در بازار آهن آلات و قیمت لوله در بازار جهانی نیز تاثیر بسزایی در قیمت روز لوله مانیسمان رده 40 دارد که تلاشمان در آهن یک این است که به صورت روزانه این در جول بالا قیمتها را بروز نگهداریم و جهت خرید این محصولات با کارشناسان ما در ارتباط باشید. بدون شک، پرکاربردترین لوله مانیسمان، لوله بی درز رده 40 است. این نوع لوله وزن حدود 500 کیلوگرم و ضخامت بین 2 تا 12 میلیمتر دارد. همچنین سایز آن بین 1 تا 12 اینچ بوده و دامنه بسیاری از کاربردها را پوشش می دهد. این لوله ها در کاربردهای سبک و صنعتی متوسط استفاده می شوند. از جمله صنایع نفت و گاز، آتش نشانی، ساخت مخزن و لوله کشی. برای بررسی لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 می توانید همین حالا با مشاوران آهن 1 تماس بگیرید.

 • لوله مانیسمان رده 80

لوله مانیسمان رده 80 از نمونه لوله های مناسب برای کارهای نسبتاً سنگین است. این لوله در کنار رده 120 کاربرد بسیار خوبی در اغلب کارهای صنعتی و پرفشار دارد. قیمت روز لوله مانیسمان رده 80 باتوجه به میزان عرضه و تقاضا و همچنین مشخصات فنی متغیر است. لذا قیمت لوله مانیسمان رده 80 به صورت لحظه ای تغییر می کند.

 • لوله مانیسمان رده 160

لوله رده 160 از جمله لوله های بدون درز است که برای شرایط خاصی استفاده می شود. وزن لوله مانیسمان رده 160 بسیار بالاست. لذا برای کارهای بسیار سنگین، صنایع حساس و پرفشار استفاده می شود.

 • لوله مانیسمان سنگین با رده‌های 120 و 160

لوله های رده 120 و رده 160 برای مصارف خاص و فوق سنگین استفاده می شوند. این نوع لوله ها اغلب برای پروژه های خاص، خطوط انتقال ویژه و سازه های مقیاس بزرگ کاربرد دارند. وزن و قیمت روز لوله مانیسمان 120 و 160 بالاتر از سایر رده هاست.از این رو برای استفاده باید توجیه منطقی و مهندسی داشته باشد. برای اطلاع از قیمت انواع لوله های مانسمان در رده 160 و 120 می‌توانید با کارشناسان آهن یک تماس بگیرید.

  انواع رده های لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان 3/4 بر اساس عواملی که بر قیمت آن تأثیر می گذارد متفاوت است. برخی از این عوامل قابل پیش بینی هستند، اما بسیاری از آنها غیرقابل پیش بینی هستند. به عنوان مثال تغییرات قیمت ارز در کشور و تورم ناگهانی که در دوره های مختلف در چین رخ می دهد بر قیمت محصولات صنعتی مانند لوله مانیسمان نیز تاثیر خواهد گذاشت. این تغییر قیمت چندان قابل پیش بینی نیست و می تواند به طور ناگهانی باعث نوسانات قیمت لوله مانیسمان 3/4 و سایر سایزهای لوله مانیسمان شود. بنابراین مشتریان باید قیمت این محصول را به صورت روزانه بررسی کنند. از این رو ما در آهن یک آخرین قیمت این محصول را در جدول بالا به صورت روزانه آپدیت میکنیم تا شما بتوانید به صورت روزانه با آخرین وضعیت قیمتی لوله مانسیمان 3/4 دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز به خرید با کارشنان ما تماس بگیرید.

قیمت لوله مانیسمان 8 اینچ

لوله مانیسمان 8 اینچی از پرفروش ترین انواع لوله های مانیسمان است که دلیل آن قیمت پایین تر آن به دلیل این است که یکی از سبک ترین لوله های موجود در بازار است؛ لوله مانیسمان 8 اینچی معمولاً در شاخه های 6 متری تولید می شود. قیمت این لوله ها در جدول بالا به ازای هر شاخه می باشد؛ لوله های مانیسمان 8 اینچی بیشتر در خطوط تولید دارو و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند و نسبت به انواع دیگر لوله های مانیسمان از ظرافت بیشتری برخوردار هستند.

قیمت لوله مانیسمان 18 اینچ

لوله مانیسمان ۱۸ اینچ که بیشتر در صنایع نفت و گاز، صنعت شیمی و صنعت برق مورد استفاده قرار میگیرند نیز در از بابت تغییرات قیمتی به صورت روزانه بدلیل عواملی که در بالا به آن پرداختیم متغییر است. از این رو ما در جدول بالا به صورت روزانه آخرین قیمت لوله مانیسمان 18 اینچ را آپدیت میکنیم، جهت خرید میتوانید با کارشناسان آهن یک در تماس باشید.

قطر لوله مانیسمان

یکی از شاخص ترین مزایای لوله مانسمان، تولید این نوع لوله ها در قطرهای کوچک تا بزرگ است. به طوری که از لوله های کوچک 1 اینچ تا لوله های قطور بالای 30 اینچ قابل خریداری است. هر چه قطر لوله بزرگتر باشد، میزان حجم انتقال جریان، استحکام، دوام و قیمت سفارش لوله مانیسمان بالاتر خواهد بود.

طول لوله مانیسمان شاید بپرسید هر شاخه لوله مانیسمان چند متر است؟ لوله بی درز مانیسمان در طول های 6 و 12 متری ساخته و به بازار عرضه می شود. لوله 6 متری به خاطر امکان استفاده در موقعیت های بیشتر، کاربرد بیشتری دارد. همچنین قیمت روز لوله مانیسمان 6 متری نسبت به 12 متری کمتر است. سفارش لوله مانیسمان 12 متری نیز برای مصارف سنگین تر و پروژه های با وسعت بالاتر، کاربرد دارد.

وزن لوله مانیسمان

یکی از معیارهای مهم در مشخصات فنی لوله مانسمان، وزن لوله است. وزن لوله نقش تعیین کننده ای در خواص مکانیکی از جمله استحکام و مقاومت لوله دارد. ضمن آن که به دلیل تغییر در فولاد مصرفی، قیمت روز لوله مانیسمان نیز دستخوش تغییر خواهد شد. یادتان باشد، درست است که لوله سنگین تر استحکام بیشتری دارد؛ اما می تواند بار مالی اضافی برایتان ایجاد کند. پس لوله را متناسب با نیاز و شرایط استفاده انتخاب و خریداری نمایید.

روش های اطلاع از آخرین قیمت لوله مانیسمان بدون درز کربن استیل

برای اطلاع از قیمت انواع لوله بدون درز روش های متعددی وجود دارد که هریک مزایا و معایب خود را دارد. از جمله روش های آگاهی از قیمت لوله مانیسمان بدون درز کربن استیل (Seamless Carbon Steel Pipe) عبارتند از:

 • مراجعه به بنگاه های فروش آهن آلات و لوله بدون درز

امروزه بنگاه های مختلفی در زمینه فروش لوله بدون درز مانیسمان فعالیت دارند. بازارهای شاد آباد تهران یکی از آن هاست که قدمت و سابقه زیادی در این زمینه دارد. امکان استعلام قیمت روز لوله مانیسمان با مراجعه حضوری و تماس دفاتر فروش وجود دارد.

 • شرکت های بازرگانی و سایت فروش آنلاین لوله

با رشد فعالیت فروشگاه های اینترنتی امکان استعلام آنلاین قیمت لوله بدون درز وجود دارد. سابقه بالا، فعالیت مستمر و ارائه قیمت روز از مهمترین فاکتورها برای انتخاب مرکز آنلاین است. ارائه مشاوره تخصصی نیز از دیگر خدمات این مجموعه هاست که در انتخاب و خرید لوله با بهترین کیفیت و قیمت نقش دارد. پیوستن به کانال های قیمت لحظه ای لوله مانیسمان روش دیگری برای آگاهی از قیمت روز لوله بدون درز است. این کانال ها علاوه بر اطلاع رسانی قیمتی در بررسی تغییرات نموداری نیز فعالیت دارند.

چرا تولید و استفاده از لوله مانیسمان مهم است؟

استحکام بالا، مقاومت و ماندگاری شاه کلید استفاده از انواع لوله و تجهیزات پایپینگ است. در نتیجه لوله ای که چنین ویژگی هایی داشته باشد، گزینه ای ایده آل برای استفاده محسوب می شود. لوله بدون درز مانیسمان با ساختار یکپارچه و بی درز و جوش این قابلیت و ویژگی را دارد. همین امر باعث شده تا لوله بدون درز برای صنایع پرشمار ساختمانی، پتروشیمی، خطوط انتقال و... پراستفاده باشد. از این رو تولید و سفارش لوله مانیسمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

مزایا لوله مانیسمان بدون درز

از مهمترین امتیازات و مزایای لوله های بدون درز مانسمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • ساختاری یکپارچه و بدون درز
  • دوام و ماندگاری زیاد
  • استحکام و مقاومت بسیار بالا
  • تنوع بالا در رده بندی لوله مانیسمان
  • کاهش احتمال بروز ترک در اثر خم شدگی
  • تحمل فشار مناسب و عدم تغییرشکل قابل توجه در برابر دمای زیاد
  • دوست دار محیط زیست به دلیل عدم استفاده از پلاستیک و مواد مضر زیست محیط
  • دامنه وسیع قیمت روز لوله مانیسمان و امکان خرید لوله بدون درز (مانیسمان) با قیمت مناسب

لوله مانیسمان در انواع مختلفی تولید می شود که لوله های رده 20، رده 40، رده 80 و رده 160 از مهمترین آن هاست. هر چه رده لوله بدون درز بالاتر باشد، مشخصات فنی نظیر قطر، ضخامت و وزن افزایش می یابد. در نتیجه سفارش لوله بدون درز رده بالا، برای کاربردهای صنعتی و سنگین استفاده بیشتری دارد.

کاربردهای مختلف لوله مانیسمان در صنعت

کاربردهای مختلف لوله مانیسمان در صنعت

امروزه استفاده از لوله بدون درز مانیسمان محدود به یک یا چند حوزه نیست. بلکه به دلیل ویژگی های ارزشمند و مزایای خوب آن، کاربرد لوله مانسمان بسیار گسترده است. از مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سفارش لوله مانیسمان برای استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • استفاده به عنوان یکی از تجهیزات اصلی در خطوط انتقال انواع سیالات نظیر گازها
 • پرکاربرد در صنایع حمل و نقل نظیر خودروسازی، کشتی سازی، هوا فضا
 • استفاده از انواع لوله مانیسمان در حوزه آب از جمله مخازن تحت فشار، خط انتقال آب و...
 • گزینه ای کاربردی برای استفاده در صنایع دارویی، غذایی و صنایع تبدیلی
 • انواع کارخانه ها، گلخانه ها، برج های خطوط انتقال برق و آتش نشانی
 • امکان به کارگیری از لوله مانسمان در خطوط فشار قوی، سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی

روش ساخت لوله مانیسمان

شاید برایتان سؤال باشد که لوله بدون درز مانیسمان چگونه تولید می شود؟ برای آشنایی با فرآیند ساخت این نوع لوله های می توانید به مراحل زیر توجه کنید.
  • ابتدا شمش های فولادی بسته به سفارش لوله مانیسمان، برش داده می شوند.
  • در گام بعدی شمش های برش خورده توسط کوره تا حد گداخته شدن، حرارت می پذیرند. از آن جا لوله های مانیسمان درز ندارند، لذا شمش های آماده به وسیله دستگاه لخ پرس، سوراخ می شوند.
  • در ادامه دستگاه النگیتور برای ساخت لوله بدون درز، سطح مقطع را به صورت گرد تبدیل می کند.
  • در مرحله بعدی سمبه ای به طول بلند به داخل شمش شلیک می شود تا پرداخت نهایی لوله انجام شود.
  • با قرارگریری سنبه درون لوله فلزی مانیسمان، تاب گیری و از بین بردن اعوجاج در دستورکار قرار می گیرد. در این مرحله، لوله ساختاری صاف و یکدست پیدا می کند. پس از تکمیل تاب گیری، سنبه از درون لوله جدا می شود.
  • کروی سازی دو سر لوله، سرد کردن، کشش لوله و انجام آزمایش از دیگر اقدامات پیش از عرضه و ثبت سفارش لوله مانیسمان است.
  • در پایان و پس از اطمینان از کیفیت ساخت لوله، پولیش کاری و بسته بندی انجام می شود.

چگونه می توان از قیمت لحظه ای لوله مانيسمان با خبر شد؟

برای آگاهی از قیمت روز لوله مانیسمان، بهتر است از مجموعه های ارائه دهنده خدمات آنلاین استفاده کرد. چراکه این روزها قیمت انواع لوله و پروفیل فولادی به صورت لحظه ای تغییر می کند. در نتیجه برای خرید بهتر است از آخرین قیمت اطلاع داشت. شرکت های بازرگانی و فروشگاه های اینترنتی نظیر آهن یک بهترین انتخاب هستند. چراکه با دسترسی به منابع معتبر و فعالیت گسترده، بروزرسانی قیمت لوله مانیسمان به صورت لحظه ای انجام می‌شود. بدون شک انتخاب یک مرکز فروش معتبر نقش تعیین کننده ای در کیفیت و قیمت خرید لوله دارد. از این رو باید در انتخاب چنین مجموعه ای دقت زیادی نموده و فاکتورهای مختلفی را درنظر گرفت. برای استفاده از خدمات فروشگاه های اینترنتی لوله مانیسمان حتماً به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • دارا بودن تجربه و سابقه تخصصی در زمینه تهیه و عرضه لوله های فلزی مانیسمان
 • محدود نبودن به یک یا چند محصول خاص و ارائه تنوع بالایی از انواع لوله بدون درز
 • تضمین کیفیت محصولات و مرغوب بودن تولیدات
 • ارائه فاکتور رسمی و گواهی نامه کیفیت و ارائه قیمت مناسب و شفاف
 • همکاری با برندهای معتبر ایرانی و وارداتی لوله بدون درز مانیسمان
 • ارائه مشاوره تخصصی و امکان استعلام قیمت روز
 • امکان خرید جزئی و عمده و ارسال به سراسر کشور
 • رعایت اصول مشتری مداری و خدمات مناسب

خرید لوله مانیسمان از آهن یک با بهترین کیفیت و قیمت

گروه بازرگانی آهن یک، از مجموعه های باسابقه در زمینه تهیه و فروش انواع آهن آلات و پروفیل‌های فولادی است. از این رو امکان ثبت سفارش لوله مانیسمان با کیفیت بالا و قیمت مناسب را فراهم کرده است. تنوع بالای انواع تولیدات فولادی، ارائه قیمت مناسب و فروش اعتباری از مزایای آهن یک است. خرید انواع لوله مانیسمان در تهران محدود نیست. بلکه آهن یک امکان فروش لوله مانیسمان در تمامی شهرهای ایران را مهیا کرده است. شما عزیزان برای خرید لوله مانیسمان فولادی بدون درز می‌توانید به صورت حضوری در بازار شادآباد واحد آهن یک و یا سفارش آنلاین لوله مانیسمان اقدام نمایید. مشاوران آهن 1 آماده ارائه مشاوره تخصصی خرید و پاسخگویی به پرسش ها و سفارشات فروش انواع لوله های مانسمان در رده های 20 و 30، 40 و 80 و 160 هستند.

پرکاربردترین رده لوله بدون درز سیملس

هر یک از رده های لوله مانسمان برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. اما لوله مانیسمان رده 40 به دلیل تناسب خوب کیفیت و قیمت پرکاربردترین نوع لوله بدون درز است. مشخصات فنی این نوع رده به گونه ای است که برای بسیاری از امور سبک، متوسط و صنعتی مناسب است. لوله مانیسمان رده 20 برای مصارف سبک و لوله بدون درز رده 80 برای کاربردهای سنگین پرکاربردتر است.

استانداردهای لوله مانیسمان بدون درز

لوله های بدون درز معمولاً تحت استانداردهای مختلفی تولید و به بازار عرضه می شوند. استانداردهای ASTM A53، ASTM A106 و API 5L از مهمترین موارد به شمار می رود. علاوه بر لوله مانیسمان در استانداردهای A106/A53 ، استانداردهای ASME B36.10 برای لوله های فولادی و استاندارد ASME B36.19 برای لوله های استیل از دیگر موارد است.

انجام تست و آزمایش لوله های فولادی بدون درز مانیسمان

یکی از روش های رایج و کاربردی برای اطمینان از مشخصات فنی لوله، انجام آزمایش است. از این رو تست های مختلفی بر روی لوله مانیسمان انجام می شود. تست سختی، تست کشش، تست خوردگی و تست فشار از مهمترین آن هاست.در آزمایش سختی لوله بدون درز، مشخصات مکانیکی و کیفیت ساختاری لوله سنجیده می شود. دستگاه های راکول (Rockwell)، برنیل (Brinell) یا ویکرز (Vickers)از تجهیزات اصلی برای این آزمایش هستند. نتایج دستگاه راکول معمولاً نتایج دقیق تری ارائه می کند. در تست کشش، لوله تا مرز شکسته شدن کشیده می شود. در این آزمایش برخی فاکتورهای لوله نظیر استحکام کششی، عملکرد و میزان کشیدگی اندازه گیری می شود. مقاومت در برابر خوردگی از ملاک های مهم در قیمت روز لوله مانیسمان و سفارش لوله است. آزمایش خوردگی با استفاده از اسید نیتریک، این قابلیت لوله را مورد سنجش قرار می دهد. تست فشار به منظور اندازه گیری مقاومت قابل تحمل لوله، اهمیت زیادی دارد. در این آزمایش، لوله به مدت چند ثانیه در محفظه ای مخروطی و تحت انبساط قرار می گیرد. عدم ترک خوردگی در سطح عامل مهمی برای اطمینان از کیفیت لوله در برابر فشار محسوب می شود.

تفاوت لوله استیل بدون درز(مانیسمان) و لوله درزدار

لوله بدون درز مانیسمان با سایر لوله ها از جمله لوله سیاه درزدار تفاوت هایی دارد. ساختار لوله، استحکام، مشخصات فنی، روش تولید و قیمت روز لوله مانیسمان و درزدار از مهمترین آن هاست.

• همان طور که از نامش پیداست، ساختار لوله مانسمان بدون درز و شکاف است. در حالی که لوله های درزدار دارای خطوط جوشکاری و درز هستند.

• ساختار یکپارچه و منسجم باعث شده تا استحکام و مقاومت لوله بدون درز بیشتر از لوله درزدار باشد.

• لوله مانسمان نسبت به لوله های دارای درز، تحمل فشار بیشتر و بروز ترک کمتری دارد.

• روش تولید لوله مانیسمان (بدون درز) یا Seamless Pipe اغلب به‌صورت نورد گرم و سرد، اکستروژن و کشش سرد است. روش هایی که از جوشکاری و یا ابزارهای اتصالی استفاده نمی شود. اما لوله درزدار، به کمک شیوه های مختلف جوشکاری نظیر قوس اتوماتیک با جوش دادن درز و لبه تولید می‌شود.

• اگر نیاز به مقاومت در برابر شرایط محیطی وخوردگی است، سفارش لوله مانیسمان بهتر است. چون در این لوله‌ها به دلیل عدم وجود منافذ و ناخالصی در ساختار لوله، امکان نفوذ مواد خورنده کمتر است. لذا مقاومت خوردگی آن ها بالاتر خواهد بود.

• قابلیت اتصال و سرعت اجرا در لوله های درزدار بیشتر است. چراکه امکان جوشکاری و اتصال با سایر اعضا راحت تر می باشد. بنابراین قابلیت تعویض و تعمیر آسان تر نیز دارند. در لوله مانیسمان به دلیل ساختار یکپارچه و بدون درز، سرعت اجرا و امکان متصل سازی کمتر است.

• دامنه ضخامتی در هر دو لوله بدون درز و درزدار کاملاً مناسب است. لوله های مانیسمان تا قطر های 30 اینچ و لوله درزدار تا حوالی 24 اینچ تولید می شود. یکنواختی در ضخامت لوله و همچنین تلورانس ابعاد در لوله های درزدار قدری بهتر است.

• اگر نگاهی به لیست قیمت انواع لوله مانیسمان در لوله درزدار بیندازید، شاهد تفاوت هایی خواهید بود. قیمت لوله بدون درز بالاتر از نمونه های درزدار است. علت آن نیز روش تولید پیچیده تر، ساختار یکپارچه تر و استحکام بیشتر لوله مانسمان است.

انواع لوله مانیسمان در آهن یک

 • چینی : سایز ½ تا 24 اینچ رده های مختلف
 • گروه ملی اهواز : سایز 1 تا 6 اینچ
 • دقیق کاوه ایرانیان : سایز 1 تا 4 اینچ

راهنمای خرید لوله مانیسمان با کیفیت

اگر به دنبال خرید و ثبت سفارش لوله مانیسمان هستید، توصیه می کنیم به نکات زیر توجه داشته باشید.پیش از خرید حتماً به این پرسش پاسخ دهید که برای چه کاری می خواهید از لوله مانسمان استفاده کنید؟ مطمئناً نوع کاربرد و زمینه استفاده از لوله مهمترین عامل برای خرید مقرون به صرفه است. توجه به رده بندی لوله، فاکتور مهم و اثرگذار بر مشخصات فنی لوله مانسمان است. ضمن این که در قیمت روز لوله مانیسمان نیز تأثیرگذار است. لوله های رده 20 برای مصارف سبک و لوله رده 40 از پرکاربردترین نمونه هاست. برند سازنده بر مواردی نظیر هزینه تولید، ارسال و قیمت خرید لوله بدون درز (مانیسمان) نقش دارد. تمایز در استانداردهای ساخت، سفارشی سازی لوله و کیفیت اصلی ترین تفاوت های تولید برندهای مختلف است. برای انتخاب درست لوله حتماً به تطابق آن با اتصالات توجه داشته باشید. باتوجه به ساختار یکپارچه و بدون درز لوله های مانیسمان، اتصالات نیز باید بدون جوش و درز باشند. این هماهنگی و تناسب باعث می شود سیستم اجرا شده مقاومت بالایی در برابر شرایط مختلف از خود نشان دهد. قیمت روز لوله مانیسمان|مانیسمان با رده های 20، 40، 80 و 160 تابع موارد مختلفی است. به خاطر داشته باشید لوله گران تر لزوماً به معنای خرید بهتر و باکیفیت تر نیست. همان طور که خرید لوله ارزان و قیمت مناسب به معنای کیفیت پایین نخواهد بود. نکته مهم در این خصوص قیمت منطقی و متناسب با مشخصات، برند و نوع لوله مانیسمان است. برای خرید لوله و انواع پروفیل فولادی حتماً از خدمات مراکز فروش و عرضه محصولات معتبر استفاده کنید. تخصصی بودن فروشگاه، تنوع خوب محصولات، امکان مشاوره و تضمین کیفیت و قیمت از فاکتورهای کلیدی در انتخاب است.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله مانیسمان:

بله لوله مانیسمان در رده های ۲۰، ۴۰ در سایزهای " ۱ تا ۶" تولید گروه ملی اهواز و لوله مانیسمان دقیق کاوه در ره های ۴۰ و ۸۰ در سایزهای " ۱ تا ۴" موجود هستند.
لوله مانیسمان معمولا به روش های نورد گرم و سرد و کشش سرد و اکستروژن تولید می‌شوند. هنگام ساخت این نوع لوله ها از هیچ اتصال و جوشکاری استفاده نمی‌شود. ولی لوله درزدار در حرارت های بالا و نورد گرم تولید می شوند و معمولا جوشکاری آنها به روش اتوماتیک است.
اسکجول یا رده یک مشخصه برای دسته بندی کردن لوله های مانیسمان است. لوله های مانیسمان در میزان تحمل، جنس، ضخامت و کاربرد و ... با یکدیگر تفاوت دارند. لذا این ویژگی ها در رده بندی لوله های مانیسمان نقش مهمی ایفا می کنند.