قیمت انواع توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی یک محصول همه کاره که بسیار پرکاربرد در همه ی صنایع جهان می باشد
و تولید آن به صورت در هم بافته شدن چندین رشته فلزی است.

مهمترین کاربرد آن برای حفاظ پنجره ، ساخت تخت خواب و مبل و صنایع پتروشیمی است. توری پرسی با مفتول ۲ میل تا ۵ میل در چشمه های ۲ * ۲ تا ۴ * ۴ سانت تولید می شود.

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
توری پرسی ۳۳میل--چشمه ۲.۵*۲.۵۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰
توری پرسی ۳.۵۳.۵--چشمه ۲.۵*۲.۵۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰
توری پرسی ۴۴--چشمه ۳ * ۳۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰
توری پرسی ۳۳--چشمه ۴ * ۴۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰
توری پرسی ۳.۶۳.۶--چشمه ۴ * ۴۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰
توری پرسی ۴۴--چشمه ۴ * ۴۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰
توری پرسی ۴.۲۴.۲--چشمه ۴ * ۴۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰
توری پرسی ۴۴--چشمه ۵ * ۵۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۱,۰۰۰