قیمت انواع ورق

لیست قیمت ورق سیاه

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق سیاه ضخامت ۲میل۱۲مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۷,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۲میل۱.۲۵۲مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۱,۰۰۰
ورق سیاه ضخامت ۳میل۱۳مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۱۵,۰۰۰

لیست قیمت ورق گالوانیزه

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق گالوانیزه۱۰.۳کاشانشیتA123انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱.۲۵۰.۳کاشانشیتA123انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱۰.۳شهرکردشیتA123انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لیست قیمت ورق روغنی

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق روغنی ضخامت ۰.۴ میل۱۰.۴فولادمبارکهشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت ۰.۴ میل۱.۲۵۰.۴فولادمبارکهشیتST12انبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ضخامت ۰.۴ میل۱۰.۴فولاد غربشیتST12انبار تهرانکیلوگرم۲۹۹,۰۰۰

لیست قیمت ورق رنگی

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق رنگی سفید۱۰.۴مبارکهرولانبارتهرانکیلوگرم۳۲۰,۰۰۰
ورق رنگی سفید۱.۲۵۰.۴مبارکهرولانبارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق رنگی سفید۱۰.۵مبارکهرولانبارتهرانکیلوگرم۳۲۰,۰۰۰

لیست قیمت ورق آلیاژی

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق آلیاژی ضخامت ۶ میل۱.۵*۶۶فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۱۹۶,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۸ میل۱.۵*۶۸فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۱۹۳,۰۰۰
ورق آلیاژی ضخامت ۱۰ میل۱.۵*۶۱۰فولاد مبارکهشیتA283انبار تهرانکیلوگرم۱۹۳,۰۰۰

لیست قیمت ورق استیل

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق استیل ۱ میل ۳۰۴رول۱چینرول۳۰۴انبار تهرانکیلوگرم۱,۰۸۵,۰۰۰
ورق استیل ۲ میل ۳۰۴رول۲چینرول۳۰۴انبار تهرانکیلوگرم۱,۰۸۵,۰۰۰
ورق استیل ۳ میل ۳۰۴رول۳چینرول۳۰۴انبار تهرانکیلوگرم۱,۰۸۵,۰۰۰

لیست قیمت ورق آجدار

تاریخ بروزرسانی :


به چپ و راست بکشید
نام کالاابعاد(متر)ضخامت(mm)برندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
ورق آجدار ضخامت ۲میل۱۲مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۱۰,۰۰۰
ورق آجدار ضخامت ۲میل۱.۲۵۲مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۰,۰۰۰
ورق آجدار ضخامت ۲.۵میل۱۲.۵مبارکهشیتSt37انبار تهرانکیلوگرم۲۰۱,۰۰۰
کارشناس ها
سوگند قربانی
سوگند قربانی
سرپرست فروش
021-49016 216
09396361963
آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991
محمودرضا پارسایی
محمودرضا پارسایی
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
مهدی فتحی
مهدی فتحی
کارشناس تامین
021-49016 202
09396361991
سپهر شکری
سپهر شکری
کارشناس تامین
021-49016 902
09396361963
مونا صفری
مونا صفری
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
محمدرضا بابایی
محمدرضا بابایی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991