لیست قیمت لوله استیل بدون درز-آپدیت امروز

لیست قیمت لوله استیل بدون درز (۱۴۰۳/۰۱/۲۸)

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله استیل بدون درز 304L سایز 14 اینچ رده 402مبارکهASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 12 اینچ رده 402مبارکهASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 10 اینچ رده 401040چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 8 اینچ رده 40840چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 6 اینچ رده 40640چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 5 اینچ رده 40540چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 4 اینچ رده 40440چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3 اینچ رده 40340چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 2 اینچ رده 401/2 240چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 2 اینچ رده 40240چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/2 اینچ رده 401/2 140چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/4 اینچ رده 401/4 140چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1 اینچ رده 40140چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3/4 اینچ رده 403/440چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 اینچ رده 401/240چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 14 اینچ رده 101410چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 12 اینچ رده 101210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 10 اینچ رده 101010چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 8 اینچ رده 10810چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 6 اینچ رده 10610چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 5 اینچ رده 10510چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 4 اینچ رده 10410چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3 اینچ رده 10310چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 2 اینچ رده 101/2 210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 2 اینچ رده 10210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/2 اینچ رده 101/2 110چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 11/4 اینچ رده 101/4 110چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1 اینچ رده 10110چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 3/4 اینچ رده 103/410چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل بدون درز 304L سایز 1/2 اینچ رده 101/210چینشاخه 6 متریA312تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله استیل بدون درز

در پاسخ به این سوال باید گفت که هر کدام از این لوله ها کاربرد و ویژگی های خاص خود را دارند لذا لوله خوب یا بد وجود ندارد.