قیمت ورق و میلگرد آجدار
Notice: Undefined variable: P in /var/www/vhosts/ahan1.com/httpdocs/wp-content/themes/woodmart/functions.php on line 240

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /var/www/vhosts/ahan1.com/httpdocs/wp-content/themes/woodmart/functions.php on line 240

Notice: Undefined variable: d in /var/www/vhosts/ahan1.com/httpdocs/wp-content/themes/woodmart/functions.php on line 241

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /var/www/vhosts/ahan1.com/httpdocs/wp-content/themes/woodmart/functions.php on line 241

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/vhosts/ahan1.com/httpdocs/wp-content/themes/woodmart/functions.php on line 111

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/vhosts/ahan1.com/httpdocs/wp-content/themes/woodmart/functions.php on line 201

میلگرد آجدار

از رایج ترین انواع میلگرد آجدار میتوان به میلگرد آجدار A2 و A3 اشاره کرد که میلگرد A2 شامل سایز های ۸الی ۱۲ و میلگرد A3 شامل سایز های ۱۰الی ۳۲ می باشند که هر دو نوع آن در طول ۶ متری ارائه می شوند.

از بهترین برند های میلگرد آجدار میتوان برند های ذوب آهن ،کویر کاشان ، نیشابور، میانه، بافق یزد، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، ابرکوه، آریاذوب و ظفر بناب را نام برد.

لیست زیر قیمت انواع میلگرد آجدار در واحد کیلوگرم می باشد.

میلگرد آجدار
تاریخ بروزرسانی : ۱۸:۵۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
شرح کالا سایز(mm)(inch) ضخامت/رده برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
میلگرد آجدار ۱۰ ۱۰ ۸ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری َA3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۹,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۲ ۱۱ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ ۱۴ ۱۵ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۶ ۱۹ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۱۸ ۲۴ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۲۰ ۳۰ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۲۲ ۳۶ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار۲۵ ۲۵ ۴۳ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ امیرکبیر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ ۸ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۲,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۱ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۱,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ ۱۵ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۹ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۲۴ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۳۰ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۳۶ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ ۴۳ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ ۸ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۱ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۷,۴۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ ۱۵ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۹ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۲۴ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۳۰ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۳۶ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ ۴۳ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ ۸ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۸,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۱ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۶,۱۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۹ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۳,۳۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۲۴ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۳۰ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۳۶ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ ۴۳ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ ۷۷ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : َA3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۹,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۲
سایز : ۱۲
ضخامت/رده : ۱۱
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۸,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۴
سایز : ۱۴
ضخامت/رده : ۱۵
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۶
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۹
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۸
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۲۴
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۲۰
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۳۰
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار ۲۲
سایز : ۲۲
ضخامت/رده : ۳۶
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار۲۵
سایز : ۲۵
ضخامت/رده : ۴۳
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۸
ضخامت/رده : ۵۸
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۰۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۴۲,۰۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۲
ضخامت/رده : ۱۱
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۴۱,۰۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۴
ضخامت/رده : ۱۵
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۹
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۲۴
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۳۰
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۲
ضخامت/رده : ۳۶
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۵
ضخامت/رده : ۴۳
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۸
ضخامت/رده : ۵۸
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۸۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
میلگرد آجدار
سایز : ۱۲
ضخامت/رده : ۱۱
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۷,۴۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۴
ضخامت/رده : ۱۵
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۹
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۲۴
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۳۰
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۲
ضخامت/رده : ۳۶
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۵
ضخامت/رده : ۴۳
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۸
ضخامت/رده : ۵۸
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۴,۷۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۰
ضخامت/رده : ۸
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۸,۰۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۲
ضخامت/رده : ۱۱
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۶,۱۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۶
ضخامت/رده : ۱۹
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۳,۳۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۱۸
ضخامت/رده : ۲۴
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۰
ضخامت/رده : ۳۰
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۲
ضخامت/رده : ۳۶
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۵
ضخامت/رده : ۴۳
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : ۱۳۲,۴۰۰
میلگرد آجدار
سایز : ۲۸
ضخامت/رده : ۵۸
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
میلگرد آجدار
سایز : ۳۲
ضخامت/رده : ۷۷
استاندارد : A3
واحد : کیلوگرم
قیمت (ریال) : تماس بگیرید
سایز :
ضخامت/رده :
استاندارد :
واحد :
قیمت (ریال) :
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
مدیر فروش
021-49016 210
09039622777
سمیه محمدی
سمیه محمدی
سرپرست فروش
021-49016 213
09396362072
زهرا مرادخانی
زهرا مرادخانی
کارشناس فروش
021-49016 201
09032722777
فاطمه اسدی
کارشناس فروش
021-49016 211
09039822777
امین نوری
امین نوری
کارشناس تامین
021-49016 218
09039822777
مهدی پرتویی
مهدی پرتویی
کارشناس تامین
021-49016 206
09396362072