لیست قیمت میلگرد آجدار 12 متری

قیمت ورق و میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

از رایج ترین انواع میلگرد آجدار میتوان به میلگرد آجدار A2 و A3 اشاره کرد که میلگرد A2 شامل سایز های ۸الی ۱۲ و میلگرد A3 شامل سایز های ۱۰الی ۳۲ می باشند که هر دو نوع آن در طول ۶ متری ارائه می شوند.

از بهترین برند های میلگرد آجدار میتوان برند های ذوب آهن ،کویر کاشان ، نیشابور، میانه، بافق یزد، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، ابرکوه، آریاذوب و ظفر بناب را نام برد.

لیست زیر قیمت انواع میلگرد آجدار در واحد کیلوگرم می باشد.

میلگرد آجدار
تاریخ بروزرسانی : ۱۲:۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
شرح کالا سایز وزن تقریبی برند وضعیت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت(ریال) خرید
میلگرد آجدار ۱۰ ۱۰ ۸ ابهر شاخه ۱۲ متری َA2 کارخانه کیلوگرم ۱۷۶,۱۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۲ ۱۱ ابهر شاخه ۱۲ متری A2 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ۱۴ ۱۵ ابهر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۲۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۶ ۱۹ ابهر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۲۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۱۸ ۲۴ ابهر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۶,۵۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۲۰ ۳۰ ابهر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۲۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۲۲ ۳۶ ابهر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۲۵۰
میلگرد آجدار۲۵ ۲۵ ۴۳ ابهر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۲۵۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ ابهر شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۲۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ ۸ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۷۴,۷۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۱ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۷۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ ۱۵ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۹ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۲۴ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۳۰ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۳۶ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ ۴۳ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ بافق شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ ۸ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۱ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ ۱۵ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۸,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۹ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۸,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۲۴ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۸,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۳۰ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۸,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۳۶ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۸,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ ۴۳ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۸,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ نیشابور شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۸,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ ۸ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۷۳,۴۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ ۱۱ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۷۱,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ ۱۹ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۷,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ ۲۴ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۷,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ ۳۰ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۷,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ ۳۶ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۷,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ ۴۳ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۷,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ ۵۸ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم ۱۶۷,۹۰۰
میلگرد آجدار ۳۲ ۷۷ ابرکوه شاخه ۱۲ متری A3 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

سوگند قربانی
سوگند قربانی
سرپرست فروش
021-49016 216
09396361963
آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991
محمودرضا پارسایی
محمودرضا پارسایی
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
امین شکیب
امین شکیب
کارشناس تامین
021-49016 207
09337818138