افزایش تولید داخلی آهن اسفنجی

افزایش-تولید-داحلی-آهن-اسفنجی

افزایش تولید داخلی آهن اسفنجی

افزایش تولید داخلی آهن اسفنجی 720 420 مدیرسایت آهن یک

افزایش تولید داخلی آهن اسفنجی

 

به گزارش شرکت آهن یک، بررسی عملکرد تولید شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی ایران نشان می‌دهد در این مدت ۱۲ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۷۴۳ تن تولید آهن اسفنجی را دارا بودیم که در همسنجی با پارسال ۱۴ درصد افزایش تولید داخلی آهن اسفنجی را نشان می‌دهد.

شرکت‌های فولادمبارکه با ۴ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۳۶۳ تن و رشد ۱۰ درصدی، فولادخوزستان با ۲ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۸۰ تن تولید و رشد ۹ درصدی و فولادهرمزگان با یک میلیون و ۳۴ هزار و ۹۱۴ تن تولید و رشد ۲۲ درصدی به ترتیب در رتبه‌های نخست تا سوم تولید کشور قرار گرفتند.

در این مدت فولاد سفیددشت با ۲۴۲ هزار و ۶۳۶ تن تولید و رشد ۹۸۵ درصدی، بیشترین رشد را در همسنجی با مدت مشابه پارسال از خود بر جای گذاشت و در مقابل شرکت آهن و فولاد غدیر با وجود ۵۷۰ هزار و ۶۹۷ تن تولید، رشد منفی چهار درصدی را به ثبت رساند. در هشت ماه امسال برای شرکت سبا ۷۱۵ هزار و ۳۰۰ تن تولید با رشد ۲ درصدی، فولاد کاوه جنوب ۹۷۷ هزار و ۶۹۰ تن تولید با رشد ۳۴ درصدی و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی ۵۴۱ هزار و ۳۵ تن تولید با رشد ۱۵ درصدی ثبت شد. فولاد خراسان با ۷۶۸ هزار و ۵۸۸ تن تولید توانست رشد ۲۱ درصدی داشته باشد و ذوب آهن اصفهان نیز با ۹۳ هزار و ۸۴۰ تن تولید، ۲۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

 

  تولید آبان ماه

آبان امسال شرکت فولاد مبارکه با ۶۴۲ هزار و ۴۷۴ تن، بیشترین تولید آهن اسفنجی را داشت. فولاد خوزستان با ۳۴۳ هزار و ۴۷۲ تن و فولاد کاوه جنوب با ۱۳۷ هزار و ۸۲۲ تن در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.مکان‌های چهارم و پنجم تولید آهن اسفنجی نیز به فولادخراسان با ۱۱۶ هزار و ۹۹۸ تن و فولاد هرمزگان با ۱۱۱ هزار و ۲۰۲ تن رسید. همچنین در آبان ماه گذشته شرکت آهن و فولاد غدیر ۷۳ هزار و ۹۱۶ تن و توسعه معادن و صنایع معدنی ۶۷ هزار و ۷۶۵ تن تولید داشتند. شرکت سبا ۶۷ هزار و ۳۹۲ تن، شرکت فولاد سفیددشت ۵۳ هزار و ۲۵۴ تن و ذوب آهن اصفهان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن تولید را به ثبت رساندند.

بیشترین و کمترین رشد در این ماه به ترتیب به شرکت فولاد سپیددشت با رشد ۱۳۸ درصدی و آهن و فولاد غدیر با رشد منفی ۱۷ درصدی اختصاص یافت. در آبان امسال، ۱۰ شرکت تولیدکننده آهن اسفنجی در مجموع یک میلیون و ۶۲۸ هزار و ۷۹۵ تن تولید به ثبت رساندند.

 

 

در سال ۱۳۹۲ ظرفیت تولید آهن اسفنجی را به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید که این میزان تا پارسال ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شد. انتظار می‌رود تا پایان امسال با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، مجموع ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

با تشکر از همراهی شما با وبلاگ آهن یک