لیست قیمت ورق آجدار

لیست قیمت ورق آجدار

نام کالاضخامتبرندحالتمحل بارگیریحالتواحدقیمت(ریال)
ورق آجدار ضخامت 10 میل ابعاد 1500*600010مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 10 میل ابعاد 1250*250010مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 10 میل ابعاد 1250*250010مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 8 میل ابعاد 1500*60008مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 8 میل ابعاد 1250*25008مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 6 میل ابعاد 1500*60006مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 6 میل ابعاد 1250*25006مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 6 میل ابعاد 1250*25006مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 6 میل ابعاد 1000*20006مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 5 میل ابعاد 1500*60005مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 5 میل ابعاد 1250*25005مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 5 میل ابعاد 1250*25005مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 5 میل ابعاد 1000*20005مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 4 میل ابعاد 1500*60004مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 4 میل ابعاد 1250*25004مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 4 میل ابعاد 1000*20001000*2000مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 4 میل ابعاد 1000*20004مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل ابعاد 1500*60003مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل ابعاد 1250*25003مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل ابعاد 1250*25003مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 3 میل ابعاد 1000*20003مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2/5 میل ابعاد 1250*25002/5مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2.5 میل ابعاد 1250*25002.5مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2.5 میل ابعاد 1000*20002.5مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2 میل ابعاد 1250*25002مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار ضخامت 2 میل ابعاد 1000*20002مبارکهشیتASTMتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

ورق آجدار (چکر پلیت) از انواع ورق های st37 هستند که به صورت پرسی و فابریک تولید می شوند. ورق های آجدار از ضخامت 2 میل تا 10 میل به صورت رول و شیت در ابعاد 1*2 - 1.25*2.5 – 1.25*6 -  1.5*6  توسط کارخانه های فولاد مبارکه و گیلان تولید می شوند و به صورت کیلوگرم  از انبار یا کارخانه تامین می شوند.
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر