اتصالات گازی بر حسب نوع و موارد استفاده به اتصالات جوشی ، ساکتی و دنده ای تقسیم بندی می شوند.

اتصالات جوشی به صورت یک تکه تولید می‌شوند. در جدول زیر لیست قیمت اتصالات جوشی از جنس مانیسمان می باشد.

لیست قیمت اتصالات ایران اتصال در انواع زانو 90 درجه ، سه راه ، سردنده ، تبدیل و … در سایز های مختلف به شرح زیر است.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر