لیست قیمت پروفیل استیل - آپدیت امروز

نام کالاضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
پروفیل استیل 80*80 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر80*802ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 80*80 میلیمتر ضخامت 1/5 میلیمتر80*801/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 60*60 میلیمتر ضخامت 1/5 میلیمتر60*601/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 50*50 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر50*501ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 40*40 میلیمتر ضخامت 1/35 میلیمتر40*401/35ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 40*40 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر40*401ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 30*30 میلیمتر ضخامت 1/5 میلیمتر30*301/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 30*30 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر30*301ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 60*20 میلیمتر ضخامت 1/25 میلیمتر60*201/25ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 40*20 میلیمتر ضخامت 1/35 میلیمتر40*201/35ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 40*20 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر40*201ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 30*20 میلیمتر ضخامت 1/5 میلیمتر30*201/5ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 30*20 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر30*201ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر20*202ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 20*20 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر20*201ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 20*10 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر20*101ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل استیل 10*10 میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر10*101ساموین چینشاخه 6 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

پروفیل استیل
پروفیل استیل (دکوراتیو) به صورت شاخه های 6 متری و سطح براق (آینه ای) در آلیاژهای نگیر 201 و 304 در ابعاد 10*10 تا 100*100 از ضخامت 0.7 تا 3 میل موجود است.
از نمونه برند های معتبر که میتوان از فروشگاه آهن یک خریداری کرد از ساموین ، استون لند و sus نام برد که به صورت کیلوگرم از انبار تهران قابل بارگیری است.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول پروفیل استیل

222