لیست قیمت لوله مبلی - آپدیت امروز

لیست قیمت لوله مبلی

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله مبلی قطر 76 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 63/5 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 63/5 میلیمتر ضخامت 1/21/2تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/90/9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/70/7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 57 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 57 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 0/90/9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 22تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1/81/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0/80.8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1/71/7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1/51.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت0/80.8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0/70.7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0/70.7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0/40.4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0/90.9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم495,410

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

لیست قیمت خرید لوله مبلی در سایت آهن 1✔️
لوله مبلی به دلیل داشتن وزن سبک و مقاومت بالا، از پرکاربردترین لوله‌ها در صنایع به شمار می‌رود. این لوله از ورق روغنی و به روش نورد سرد تولید می‌شود. لوله مبلی (welded pipe) ویژگی‌های مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به فرم‌پذیری و جوش‌پذیری عالی در فرایندهای خمکاری و کشش، آبکاری و مقاومت بالا اشاره کرد. به خاطر همین ویژگی‌ها، در صنایع مختلفی همچون ماشین‌سازی، لوازم خانگی، مبلمان، صندلی و دوچرخه‌سازی از لوله سبک مبلی استفاده می‌کنند. در ادامه این نوشته از آهن یک قصد داریم به ویژگی‌ها، کاربرد و قیمت لوله مبلی بپردازیم. پس تا انتها همراه ما باشید.
یکی از انواع لوله ها که از ورق روغنی تولید می شود لوله مبلی می باشد.این لوله انعطاف بالایی دارد و به راحتی فرم می گیرد. این لوله ها وزن کمی دارند به همین دلیل لوله سبک نیز نامیده می شوند. لوله مبلی در انواع سایز و ضخامت در شاخه های 6 متری و استاندارد DIN2394 تولید می شود.

لوله مبلی چیست؟
لوله مبلی، لوله‌ای است که از ورق روغنی و به روش نورد سرد یا با جوشکاری مقاومت الکترونیکی با فرکانس تولید می‌شود. همچنین تولید آن بر اساس استانداردهای DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 انجام می‌گیرد. این محصول خصوصیات ویژه‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به قابلیت آبکاری شدن، قابلیت کشش سرد، کیفیت سطحی مناسب، دقت ابعادی بالا و قابلیت فرم‌پذیری مناسب اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است، این لوله با نام‌های لوله سبک مبلی و لوله روغنی نیز شناخته می‌شود. دلیل نامگذاری آن به مبلی به خاطر استفاده گسترده آن در ساخت پایه‌های مبلمان است.
از آنجایی که در تولید لوله مبلی از روش نورد سرد استفاده کرده‌اند، مقاومت آن بسیار بالا است. در طی فرایند نورد سرد، فلز تحت فشار مکانیکی قرار گرفته و تغییر دائمی در ساختار کریستالی آن به وجود می‌آید. این مساله سبب می‌شود تا مقاومت فلز در برابر خوردگی بیشتر شده و استحکام آن افزایش پیدا کند. همچنین در نورد سرد، فلز با دقت بیشتری برش می‌خورد. به ورق‌هایی که با روش نورد سرد تولید می‌شوند، ورق سرد گفته می‌شود.
ورق سرد ویژگی‌های مختلفی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

ظاهری صیقلی و شفاف دارد.
به خوبی رنگ‌کاری می‌شود.
قابلیت برش و خمش مطلوبی دارد.
در مقایسه با ورق گرم در ابعاد محدودی تولید می‌شود.

فروش لوله مبلی در تمامی شهرهای ایران
گروه بازرگانی آهن 1 خدمات مختلفی را به مشتریان ارائه می‌دهد و محصولات خود را در تمامی شهرهای ایران به فروش می‌رساند. برخی از شهرهایی که محصولات این مجموعه در آن‌ها عرضه می‌شود عبارتند از:
فروش لوله مبلی در کرمان
فروش لوله مبلی در اصفهان
فروش لوله مبلی در مشهد
فروش لوله مبلی در ساری
فروش لوله مبلی در یزد
فروش لوله مبلی در رشت
فروش لوله مبلی قم
فروش لوله مبلی در همدان
فروش لوله مبلی در کرج
فروش لوله مبلی تهران
چنانچه در شهرهایی به غیر موارد مطرح شده زندگی می‌کنید، فروش لوله مبلی استاندارد به صورت کاملا آنلاین و غیرحضوری انجام می‌گیرد. بعد از ثبت سفارش در سایت، سفارش شما آماده شده و به آدرس اعلامی ارسال می‌شود.
فاکتورهای مهم در خرید لوله مبلی با کیفیت
اگر قصد خرید لوله مبلی را دارید باید موارد مختلفی همچون کیفیت ورق و کیفیت جوش را مد نظر قرار دهید.
قبل از خرید لوله مبلی، فرایندهایی که بر روی محصول انجام می‌گیرد را با کارشناسان فروش مطرح کنید تا بهترین محصول را به شما پیشنهاد دهند. برای مثال، همه لوله‌ها به یک اندازه قابلیت خم‌کاری ندارند و باید لوله‌ای را خریداری کنید که برای شما مناسب است.
نکته بعدی که در هنگام خرید باید رعایت کنید، استعلام قیمت روز محصول است. قیمت روز لوله مبلی در سایت آهن یک برای همه افراد در دسترس قرار دارد. البته توصیه می‌کنیم جهت اطلاع از قیمت‌ها با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.
قبل از خرید لوله سبک مبلی، از کیفیت ورقی که در آن به کار رفته اطمینان حاصل کنید؛ به‌ خصوص در زمان‌هایی که ارزانترین قیمت لوله مبلی را به شما پیشنهاد می‌کنند. چرا که استفاده از ورق بی‌کیفیت، مشکلات زیادی را در آینده به وجود می‌آورد. البته قیمت، ملاک اصلی برای تعیین کیفیت لوله نیست و بهترین راهکار خرید از فروشگاه‌های معتبر است.
یکی دیگر از کارهایی که موقع خرید لوله مبلی در تهران و سایر شهرستان‌ها باید انجام دهید، استعلام موجودی است. زیرا ممکن است موجودی فروشگاه به اتمام رسیده باشد و سفارش شما مدت زمان زیادی طول بکشد. بنابراین قبل پرداخت هرگونه وجه، از کارشناسان فروش استعلام موجودی بگیرید.
بعد از خرید و دریافت سفارش، حتما ویژگی‌های بار را بررسی کرده و به مشخصات آن دقت نمایید.
کارخانه های تولید لوله مبلی
در سطح کشور کارخانه‌های مختلفی توانایی تولید لوله و پروفیل را دارند. به همین دلیل نیازی به واردات این محصول نیست. اما کیفیت و ابعاد هر کدام از محصولات تولید شده در داخل کشور متفاوت از یکدیگر هستند.
1. لوله مبلی اصفهان
لوله مبلی اصفهان کیفیت بسیار مناسبی دارد و به همین دلیل یکی از بهترین گزینه‌ها برای ساخت لوازم خانگی و تجهیزات ساختمانی است. از آنجایی که این شهر به‌عنوان قطب صنعتی کشور شناخته می‌شود، دسترسی به کارخانه‌ها راحت بوده و فروش لوله مبلی با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت انجام می‌گیرد. البته عواملی همچون طول، وزن و قطر در قیمت لوله مبلی اصفهان تاثیرگذار هستند.
2. لوله مبلی صبا
یکی دیگر از کارخانه‌های تولید کننده این محصول در ایران، مجموعه صبا است که بزرگ‌ترین کارگاه برش PLC و پروفیل را دارد. محصولات تولیدی این کارخانه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند. فروش لوله مبلی صبا برای استفاده در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، قطعه‌سازی، تولید صندلی، کانکس و کانتینر انجام می‌گیرد. قیمت لوله مبلی صبا نیز بسیار مناسب است و با پایین‌ترین قیمت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
3. لوله مبلی ساوه
کارخانه تولید لوله‌ مبلی ساوه، بزرگترین کارخانه در ایران است که سالانه حدود 200 هزار تن لوله و پروفیل را تولید و علاوه بر داخل کشور به کشورهای همسایه و اروپایی نیز صادر می‌کند. از مهمترین تولیدات این مجموعه می‌توان به انواع لوله‌های گازرسانی، آبرسانی و پروفیل‌های ساختمانی اشاره کرد. فروش لوله مبلی ساوه در این مجموعه به صورت کاملا تخصصی انجام می‌گیرد و قبل از ثبت سفارش می‌توانید از مشاوره کارشناسان فروش استفاده نمایید. قیمت لوله مبلی ساوه نیز با توجه به ضخامت و طول متفاوت است.
4. لوله مبلی تبریز
کارخانه آریا سهند تبریز سالانه ظرفیت تولید 60 هزار تن انواع لوله‌های مبلی را دارد. محصولات تولید شده در این مجموعه کیفیت بالایی دارند. مهندسان فروش لوله مبلی تبریز، این محصول را به صورت حرفه‌ای و چشم‌نواز بسته‌بندی می‌کنند که باعث ترغیب مشتریان می‌شود. محصولات این مجموعه در صنایع کابینت‌سازی، مبل‌سازی و تجهیزات تزئینی ساختمان کاربرد دارند. برای اطلاع از قیمت لوله مبلی تبریز کافی است به وب‌سایت آهن یک مراجعه کرده یا از کارشناسان فروش نسبت به استعلام قیمت اقدام نمایید.
5. لوله مبلی خلیج فارس
فروش لوله مبلی خلیج فارس برای استفاده در صنایع مختلفی همچون دوچرخه‌سازی، خودروسازی، ساخت لوازم خانگی و تخت‌های فلزی انجام می‌گیرد. این کالا با توجه به کاربردهایی که دارد، با قطرهای 10، 13، 16، 18، 20، 22 و… تولید می‌شود. قیمت لوله مبلی خلیج فارس نیز به قیمت نفت، میزان عرضه و تقاضا، کیفیت تولید و قطر بستگی دارد. از مهمترین ویژگی‌های محصولات این شرکت می‌توان به جوش‌پذیری و فرم‌پذیری عالی و دقت ابعاد اشاره کرد.
6. کارخانه خاور صنعت هما
یکی دیگر از قدرتمندترین کارخانه‌های تولید لوله مبلی در ایران، خاور صنعت هما است. تولیدات این مجموعه در مصارف مختلفی استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به ساخت قطعات موتور سیکلت، قطعات خودرو و لوازم خانگی اشاره کرد. خاور صنعت هما توانایی تولید بارهای سفارشی را با توجه به نیاز مشتری دارد. بنابراین اگر قصد سفارش لوله مبلی با کیفیت بالا را دارید، خاور صنعت هما یکی از بهترین انتخاب‌های شما خواهد بود.
خرید و فروش لوله مبلی در سایت آهن یک
شما مشتریان عزیز می‌توانید با مراجعه به سایت آهن 1، محصولات مورد نظر را مشاهده کرده و سفارش خود را ثبت کنید. در این مجموعه، محصولات فولادی مختلفی از جمله لوله مبلی، لوله درزدار، لوله گالوانیزه، لوله مانیسمان، لوله استیل و لوله داربست عرضه می‌شود.گروه بازرگانی آهن یک با داشتن بیش از 10 سابقه فعالیت در این صنعت، انواع مقاطع و ورق فولادی را با مناسب‌ترین قیمت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. این مجموعه با داشتن دو شعبه در شاد آباد و پونک، امکان خرید آنلاین و حضوری را فراهم کرده است.
سوالات متداول در رابطه با لوله های مبلی
1. برای سفارش لوله مبلی از آهن یک و استعلام قیمت به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
اطلاعاتی که در زمان خرید لوله مبلی از آهن یک باید اعلام کنید عبارتند از: مقدار مورد نیاز (تعداد یا شاخه)، ضخامت و سایز لوله و برند. برای اطلاع از قیمت روز لوله مبلی کافی است به وب‌سایت آهن 1 مراجعه فرمایید.
2. نحوه ثبت سفارش لوله مبلی در آهن یک به چه صورت است؟
سایت آنلاین فروش لوله مبلی آهن 1، مراحل ساده‌ای را برای خرید محصولات خود در نظر گرفته است. برای ثبت سفارش اینترنتی لوله مبلی از این مجموعه کافی است محصول مورد نظر را در سایت انتخاب کرده و بعد از مطالعه مشخصات آن، با یکی از کارشناسان تماس بگیرید تا راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار دهند.
3. نحوه خرید لوله مبلی از بازار آهن شاد آباد به چه صورت است؟
برای خرید لوله مبلی شادآباد کافی است به صورت حضوری به دفتر بازرگانی آهن یک در بازار آهن شاد آباد مراجعه کرده یا سفارش لوله مبلی را به صورت آنلاین ثبت نمایید.
4. قیمت‌گذاری لوله مبلی چطور انجام می‌گیرد؟
قیمت لوله مبلی با انواع ضخامت‌ها معمولا بر طبق وزن اعلام می‌شود. قیمت این محصول با توجه به داشتن وزن سبک، در مقایسه با لوله‌های سنگین، در واحد وزن بیشتر است. این در حالی است که قیمت سایر لوله‌ها بر طبق شاخه تعیین می‌شود.
5. چه خدماتی را می‌توان بر روی لوله مبلی انجام داد؟
خدمات مختلفی بر روی این محصول انجام می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به آبکاری و رنگ کردن اشاره کرد. چنانچه به این خدمات نیاز دارید، هنگام ثبت سفارش لوله مبلی، آن را با کارشناسان فروش مطرح نمایید.

برخی از لینک های مرتبط:

لوله مانیسمان

لوله استیل

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله مبلی

بله نام دیگر لوله مبلی همان لوله سبک است.
●بزرگترین تولیدکنندگان لوله مبلی در داخل ایران عبارتند از : کارخانه های خاور صنعت هما، لوله و پروفیل ساوه و دلیجان. ●بزرگترین تولید کنندگان لوله مبلی در خارج ایران به کشورهای ژاپن، چین، هند تعلق دارند.