لیست قیمت لوله مبلی - آپدیت امروز

لیست قیمت لوله مبلی

نام کالاسایزضخامتبرندحالتمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)
لوله مبلی قطر 76 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 63/5 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 63/5 میلیمتر ضخامت 1/21/2تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/90/9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0/70/7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 57 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 57 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 0/90/9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/41/4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 22تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1/251/25تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 0/80/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1/81/8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0/80.8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1/71/7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1/11/1تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1/51.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت0/80.8تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0/70.7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0/70.7تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0/40.4تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1/51/5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0/90.9تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0/50.5تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 11تهرانشاخه 6 متریDIN2394تهرانکیلوگرم527,272

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

لیست قیمت خرید لوله مبلی در سایت آهن 1

لوله مبلی به دلیل داشتن وزن سبک و مقاومت بالا، از پرکاربردترین لوله‌ها در صنایع به شمار می‌رود. این لوله از ورق روغنی و به روش نورد سرد تولید می‌شود. لوله مبلی (welded pipe) ویژگی‌های مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به فرم‌پذیری و جوش‌پذیری عالی در فرایندهای خمکاری و کشش، آبکاری و مقاومت بالا اشاره کرد. به خاطر همین ویژگی‌ها، در صنایع مختلفی همچون ماشین‌سازی، لوازم خانگی، مبلمان، صندلی و دوچرخه‌سازی از لوله سبک مبلی استفاده می‌کنند. در ادامه این نوشته از آهن یک قصد داریم به ویژگی‌ها، کاربرد و قیمت لوله مبلی بپردازیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

یکی از انواع لوله ها که از ورق روغنی تولید می شود لوله مبلی می باشد.این لوله انعطاف بالایی دارد و به راحتی فرم می گیرد. این لوله ها وزن کمی دارند به همین دلیل لوله سبک نیز نامیده می شوند. لوله مبلی در انواع سایز و ضخامت در شاخه های 6 متری و استاندارد DIN2394 تولید می شود.

 

لوله مبلی چیست؟

لوله مبلی، لوله‌ای است که از ورق روغنی و به روش نورد سرد یا با جوشکاری مقاومت الکترونیکی با فرکانس تولید می‌شود. همچنین تولید آن بر اساس استانداردهای DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 انجام می‌گیرد. این محصول خصوصیات ویژه‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به قابلیت آبکاری شدن، قابلیت کشش سرد، کیفیت سطحی مناسب، دقت ابعادی بالا و قابلیت فرم‌پذیری مناسب اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است، این لوله با نام‌های لوله سبک مبلی و لوله روغنی نیز شناخته می‌شود. دلیل نامگذاری آن به مبلی به خاطر استفاده گسترده آن در ساخت پایه‌های مبلمان است. از آنجایی که در تولید لوله مبلی از روش نورد سرد استفاده کرده‌اند، مقاومت آن بسیار بالا است. در طی فرایند نورد سرد، فلز تحت فشار مکانیکی قرار گرفته و تغییر دائمی در ساختار کریستالی آن به وجود می‌آید. این مساله سبب می‌شود تا مقاومت فلز در برابر خوردگی بیشتر شده و استحکام آن افزایش پیدا کند. همچنین در نورد سرد، فلز با دقت بیشتری برش می‌خورد. به ورق‌هایی که با روش نورد سرد تولید می‌شوند، ورق سرد گفته می‌شود.

ورق سرد ویژگی‌های مختلفی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: ظاهری صیقلی و شفاف دارد. به خوبی رنگ‌کاری می‌شود. قابلیت برش و خمش مطلوبی دارد. در مقایسه با ورق گرم در ابعاد محدودی تولید می‌شود. فروش لوله مبلی در تمامی شهرهای ایران گروه بازرگانی آهن 1 خدمات مختلفی را به مشتریان ارائه می‌دهد و محصولات خود را در تمامی شهرهای ایران به فروش می‌رساند. برخی از شهرهایی که محصولات این مجموعه در آن‌ها عرضه می‌شود عبارتند از:

 • فروش لوله مبلی در کرمان
 • فروش لوله مبلی در اصفهان
 • فروش لوله مبلی در مشهد
 • فروش لوله مبلی در ساری
 • فروش لوله مبلی در یزد
 • فروش لوله مبلی در رشت
 • فروش لوله مبلی قم
 • فروش لوله مبلی در همدان
 • فروش لوله مبلی در کرج
 • فروش لوله مبلی تهران

چنانچه در شهرهایی به غیر موارد مطرح شده زندگی می‌کنید، فروش لوله مبلی استاندارد به صورت کاملا آنلاین و غیرحضوری انجام می‌گیرد. بعد از ثبت سفارش در سایت، سفارش شما آماده شده و به آدرس اعلامی ارسال می‌شود. فاکتورهای مهم در خرید لوله مبلی با کیفیت اگر قصد خرید لوله مبلی را دارید باید موارد مختلفی همچون کیفیت ورق و کیفیت جوش را مد نظر قرار دهید. قبل از خرید لوله مبلی، فرایندهایی که بر روی محصول انجام می‌گیرد را با کارشناسان فروش مطرح کنید تا بهترین محصول را به شما پیشنهاد دهند. برای مثال، همه لوله‌ها به یک اندازه قابلیت خم‌کاری ندارند و باید لوله‌ای را خریداری کنید که برای شما مناسب است. نکته بعدی که در هنگام خرید باید رعایت کنید، استعلام قیمت روز محصول است. قیمت روز لوله مبلی در سایت آهن یک برای همه افراد در دسترس قرار دارد.

البته توصیه می‌کنیم جهت اطلاع از قیمت‌ها با بخش پشتیبانی تماس بگیرید. قبل از خرید لوله سبک مبلی، از کیفیت ورقی که در آن به کار رفته اطمینان حاصل کنید؛ به‌ خصوص در زمان‌هایی که ارزانترین قیمت لوله مبلی را به شما پیشنهاد می‌کنند. چرا که استفاده از ورق بی‌کیفیت، مشکلات زیادی را در آینده به وجود می‌آورد. البته قیمت، ملاک اصلی برای تعیین کیفیت لوله نیست و بهترین راهکار خرید از فروشگاه‌های معتبر است. یکی دیگر از کارهایی که موقع خرید لوله مبلی در تهران و سایر شهرستان‌ها باید انجام دهید، استعلام موجودی است.

زیرا ممکن است موجودی فروشگاه به اتمام رسیده باشد و سفارش شما مدت زمان زیادی طول بکشد. بنابراین قبل پرداخت هرگونه وجه، از کارشناسان فروش استعلام موجودی بگیرید. بعد از خرید و دریافت سفارش، حتما ویژگی‌های بار را بررسی کرده و به مشخصات آن دقت نمایید. کارخانه های تولید لوله مبلی در سطح کشور کارخانه‌های مختلفی توانایی تولید لوله و پروفیل را دارند. به همین دلیل نیازی به واردات این محصول نیست. اما کیفیت و ابعاد هر کدام از محصولات تولید شده در داخل کشور متفاوت از یکدیگر هستند.

کارخانه‌های تولید کننده لوله مبلی در ایران

لوله‌های مبلی به دلیل داشتن ضخامت کم و جوشکاری حساس، مراحل تولید سخت‌تری دارند. این مساله باعث شده تا تعداد کمی از کارخانه‌ها آن را تولید کنند. از آنجایی که برندها استانداردهای مختلفی را برای تولید در نظر می‌گیرند، توصیه می‌کنیم حتما قبل از خرید لوله مبلی با کیفیت با کارخانه‌های این محصول آشنا شوید. برترین کارخانه‌های ایرانی فعال در حوزه تولید لوله سبک عبارتند از:

1. کارخانه خاورصنعت هما

کارخانه هما در سال 1377 با هدف تولید انواع محصولات فولادی فعالیت خود را شروع کرد. این مجموعه ظرفیت تولید سالانه بیش از 70 هزار تن را دارد. محصولات تولید شده توسط هما از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شوند.

2. کارخانه لوله و پروفیل صبا

صبا یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولیدکننده انواع لوله مبلی در ایران است که بیش از 35 سال سابقه فعالیت دارد. محصولات این مجموعه به کشورهای مختلفی از جمله آذربایجان، عراق و ارمنستان صادر می‌شود.

3. کارخانه فولاد ساب قزوین

این مجموعه برای تولید لوله‌های سبک از جدیدترین تکنولوژی‌ها و استانداردهای جهانی استفاده می‌کند. کیفیت جوشکاری و مواد اولیه به کار رفته در محصولات کارخانه ساب قزوین بسیار بالا هستند.

4. کارخانه نورد و پروفیل ساوه

کارخانه ساوه فعالیت خود را در سال 1354 شروع کرد. این مجموعه با داشتن ظرفیت تولید بیش از 2 میلیون تن در سال یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات فولادی در خاورمیانه است.

خرید انواع لوله مبلی در شهرهای مختلف ایران

فروش لوله مبلی استاندارد در تمامی شهرهای ایران به دو صورت حضوری و آنلاین انجام می‌گیرد. مجموعه آهن یک شرایطی را فراهم کرده تا همه کاربران از همه شهرهای ایران امکان ثبت سفارش را دارند. در ادامه بیشتر با نحوه خرید و فروش قیمت لوله مبلی آشنا خواهیم شد.

1. فروش لوله مبلی در اصفهان

قیمت لوله مبلی اصفهان به عوامل مختلفی از جمله شرکت تولیدکننده، کیفیت و ضخامت محصول بستگی دارد. از آنجایی که در این شهر کارخانه‌های مختلفی این محصول را تولید می‌کنند، قیمت لوله کمتر از سایر شهرها است. با ثبت سفارش خرید لوله در شهر اصفهان، محصول به صورت مستقیم از کارخانه ارسال می‌شود و هزینه‌های کمتری را برای حمل و نقل پرداخت می‌کنید. همچنین با سفارش اینترنتی لوله مبلی لازم نیست زمان و انرژی را برای مراجعه حضوری صرف کنید.

2. فروش لوله مبلی تهران

خرید و فروش لوله مبلی در تهران به دلیل وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف در این شهر، بیشتر از سایر شهرها است؛ به همین دلیل صاحبان کسب و کارها خیلی راحت و سریع می‌توانند محصول مورد نظر را سفارش داده و در آدرس اعلامی دریافت کنید. خرید لوله مبلی در تهران و تحویل آن معمولا در مدت زمان کوتاهی انجام می‌گیرد و مشتریان در همان روز یا روز بعد، سفارش خود را دریافت می‌کنند. برای اطلاع از قیمت لوله مبلی در تهران کافی است با یکی از شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.

3. فروش لوله مبلی در مشهد

ارائه به‌روزترین قیمت لوله مبلی یکی از امکانات ویژه آهن 1 برای مشتریان است. با این قابلیت به راحتی می‌توانید هزینه نهایی پروژه را محاسبه کرده و با خیال راحت خرید خود را انجام دهید. برای اطلاع از قیمت لوله مبلی در مشهد تنها کاری که باید انجام دهید مشاهده جدول این محصول است.

4. فروش لوله مبلی در ساری

فروش آنلاین لوله مبلی در شهر ساری یکی از خدمات این مجموعه است. این محصول در شهر ساری برای کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به ساخت مبلمان، بسته‌بندی، تولید لوازم خانگی و ساخت ابزارهای جراحی اشاره کرد.

5. فروش لوله مبلی صبا

کارخانه لوله و پروفیل صبا به دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای مجهز است و انواع مختلفی از لوله‌ها و مقاطع فلزی را با کیفیت بالا تولید و عرضه می‌کند. محصولات این کارخانه برای کاربردهایی همچون ساخت اگزوز، کانکس و کانتینر مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت لوله مبلی صبا نیز بسیار مناسب است و با خیال راحت می‌توانید خرید خود را انجام دهید.

6. فروش لوله مبلی تبریز

اگر به دنبال لوله مبلی با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت هستید، لوله‌ سبک تبریز یکی از بهترین گزینه‌ها خواهد بود. قیمت لوله مبلی تبریز به گونه‌ای در نظر گرفته شده تا مشتریان رضایت کافی را داشته باشند.

7. لوله مبلی خلیج فارس

خلیج فارس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع لوله سبک در ایران است. جوش‌پذیری، فرم‌پذیری و دقت ابعاد بالا از مهمترین ویژگی‌های این کارخانه به شمار می‌رود. قیمت لوله مبلی خلیج فارس نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی در حالت کلی از قیمت مناسبی برخوردار است.

8. فروش لوله مبلی ساوه

کارخانه ساوه بزرگترین کارخانه تولید انواع لوله سبک و سنگین در ایران است. از محصولات این شرکت برای آبرسانی، گازرسانی، انجام پروژه‌های ساختمانی و سایر کاربردها استفاده می‌کنند. قیمت لوله مبلی ساوه نسبت به سایر لوله‌ها مناسب است. شما مشتریان عزیز آهن یک می‌توانید این محصول را به صورت آنلاین و غیرحضوری سفارش داده و آن را در آدرس اعلامی تحویل بگیرید.

9. فروش لوله مبلی در یزد

با سفارش لوله مبلی در یزد توسط کارخانه‌های مختلفی انجام می‌گیرد که یکی از آن‌ها مجتمع لوله و اتصالات یزد است. قیمت لوله مبلی یزد نیز بسیار مناسب بوده و برای همه مشتریان مقرون به صرفه است.

10. فروش لوله مبلی در رشت

سایت آنلاین فروش لوله مبلی انواع محصولات فولادی را در شهر رشت در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شما می‌توانید با مراجعه به بخش هر یک از محصولات در سایت آهن یک، از قیمت لوله مبلی در رشت اطلاع پیدا کرده و سفارش خود را ثبت کنید. محصول مورد نظر در سریع‌ترین زمان ممکن تامین شده و ارسال می‌شود.

11. فروش لوله مبلی قم

قیمت لوله مبلی قم به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و عرضه و تقاضا اشاره کرد. اگر به دنبال ارزان‌ترین قیمت لوله مبلی هستید، به جدول قیمت این محصول مراجعه کرده و قیمت هر یک از برندها را با یکدیگر مقایسه کنید.

12. فروش لوله مبلی در کرج

خرید این محصول در کرج توسط کارگاه‌ها و صنایع مختلفی انجام می‌گیرد و تقاضا برای آن زیاد است. از این رو قیمت لوله مبلی در کرج طوری در نظر گرفته شده تا مشتریان رضایت کافی را از آن داشته باشند.

13. فروش لوله مبلی در کرمان

کارخانه‌های زیادی در کرمان انواع لوله‌های فولادی را تولید می‌کنند و این شهر یکی از قطب‌های تولیدی کشور به شمار می‌رود. قیمت لوله مبلی در کرمان تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی تعیین می‌گردد. برای اطلاع از قیمت دقیق این محصول با یکی از شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.

14. فروش لوله مبلی در همدان

لوله سبک در همدان کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد و در بسیاری از تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاع از قیمت لوله مبلی در همدان به کارفرماها کمک می‌کند تا بودجه مورد نظر را تامین کنند. از این رو توصیه می‌کنیم قبل از خرید این محصول، قیمت آن را به طور کامل استعلام کنید. حتی می‌توانید برای سفارش خود پیش فاکتور تهیه نمایید.

در خرید لوله مبلی از آهن یک به چه نکاتی توجه کنیم؟

اگر قصد خرید لوله فلزی مبلی از سایت آهن 1 یا سایر مراجع را دارید، موارد مطرح شده در زیر را رعایت کنید تا خریدی مطمئن را تجربه کنید.

1. قبل از ثبت سفارش خرید و فروش لوله مبلی در سایت آهن یک حتما فرایندهایی که بر روی لوله انجام می‌دهید را با بخش فروش در میان بگذارید. بخش فروش با دریافت این اطلاعات، محصول مناسب را به شما پیشنهاد می‌کند. برای مثال همه لوله‌ها قابلیت خم‌کاری ندارند و امکان خم کردن آن وجود ندارد؛ بنابراین اگر قرار است بر روی لوله عملیات خم‌کاری انجام بگیرد، باید لوله مناسب را خریداری کنید. کارشناسان آهن 1 با دریافت این اطلاعات، محصول مناسب را برای شما ارسال می‌کنند.

2. بیش از 80 درصد از قیمت لوله مبلی با انواع ضخامت‌ها مربوط به ورق روغنی است؛ بنابراین قبل از ثبت سفارش لوله مبلی در سایت، حتما قیمت روز محصول را استعلام کنید. دقت داشته باشید که در هنگام خرید به کیفیت محصولات توجه داشته باشید نه قیمت آن‌ها. در استعلام قیمت نیز به سراغ فروشگاه‌ها و افراد معتبر بروید تا قیمت واقعی را در اختیارتان قرار دهند.

3. پس از دریافت بار و تخلیه آن، یک شاخه از آن برش زده و در پروزه خود استفاده کنید. در صورتی که محصول کیفیت لازم را داشت، بقیه بندیل را باز نمایید؛ اما اگر ایرادی در بار وجود داشت، با بخش پشتیانی مطرح کنید تا راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار دهند.

عوامل تأثیرگذار در قیمت لوله مبلی

قیمت روز لوله مبلی به فاکتورهای مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بستگی دارد. یکی از علت‌های اصلی تفاوت انواع لوله سبک با یکدیگر، فرایندهای مختلفی است که در هنگام تولید بر روی محصول انجام می‌گیرد. نکته مهمی که در خرید و قیمت لحظه‌ای لوله مبلی احتمالاً با آن مواجه شوید، بالا بودن قیمت آن نسبت به سایر لوله‌ها است. در این مواقع شاید با خود بپرسید چرا با وجود سبک بودن وزن، قیمت بیشتری دارد. در پاسخ به سوال بالا باید گفت که قیمت این محصول علاوه بر استاندارد و وزن به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که در ادامه به بررسی برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

 • عرضه و تقاضا: یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای نوسان قیمت لوله‌های مبلی در بازار، عرضه و تقاضا است. به دلیل بالا بودن تقاضا برای این محصول، قیمت آن همواره تغییر می‌کند. در واقع هر زمان که تقاضا برای یک محصول بیشتر باشد، قیمت آن روند صعودی پیدا می‌کند.
 • هزینه تولید: دومین عامل در قیمت این محصول هزینه‌های مربوط به تولید است. اینکه چه استانداردهایی در تولید آن در نظر گرفته‌اند و چه آلیاژهایی در آن استفاده کرده‌اند، تاثیر مستقیمی بر روی قیمت تمام شده دارد.
 • وزن لوله: از آنجایی که لوله سبک به صورت کیلویی به فروش می‌رسد، قیمت انواع لوله مبلی با بیشتر شدن ضخامت و طول لوله افزایش پیدا می‌کند.
 • نرخ ارز: عامل بعدی که تاثیر مستقیمی در تولید و قیمت این محصول دارد نرخ ارز است. هرگونه افزایش یا کاهی در نرخ ارز تاثیر مستقیمی در قیمت نهایی لوله و سایر محصولات فولادی می‌گذارد.
قبل از سفارش لوله مبلی از آهن یک کافی است به جدول قیمت این محصول مراجعه کنید. در این جدول قیمت روز انواع لوله سبک در ضخامت‌های مختلف آورده شده تا مشتریان به قیمت‌های روز دسترسی داشته باشند. همچنین اگر با بخش پشتیانی تماس بگیرید اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.

خرید لوله مبلی از آهن یک

آهن 1 با داشتن سابقه‌ای چندین ساله در حوزه فروش انواع محصولات فولادی، با نیازها و دغدغه‌های مشتریان آشنایی کاملی دارد. یکی از امکاناتی که این مجموعه برای مشتریان در نظر گرفته، ارائه قیمت خرید لوله سبک به تاریخ روز است؛ از این رو همه قیمت‌هایی که در سایت ثبت شده‌اند کاملا بروز هستند و بر طبق آن‌ها می‌توانید بودجه مورد نظر را مشخص نمایید. البته توصیه می‌کنیم حتما با کارشناسان مجموعه نیز صحبت کنید تا شما را بیشتر راهنمایی کنند.

در این مجموعه علاوه بر امکان خرید آنلاین، امکان خرید حضوری نیز وجود دارد. برای اینکار کافی است به یکی از شعب بازار آهن شادآباد یا پونک مراجعه کنید. خرید لوله مبلی شادآباد و پونک برای افرادی مناسب است که در شهر تهران یا در شهرهای نزدیک زندگی می‌کنند. اما اگر فاصله زیادی با شهر تهران دارید، سفارش لوله مبلی به صورت آنلاین بهترین گزینه است.

آهن یک برای راحتی حال مشتریان امکانات متنوعی را در نظر گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به فروش اعتباری، ارائه فاکتور رسمی، ارسال کالا به سراسر کشور و ارائه گواهینامه کیفیت اشاره کرد.

سوالات متداول در رابطه با لوله های مبلی

1. برای سفارش لوله مبلی از آهن یک و استعلام قیمت به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
اطلاعاتی که در زمان خرید لوله مبلی از آهن یک باید اعلام کنید عبارتند از: مقدار مورد نیاز (تعداد یا شاخه)، ضخامت و سایز لوله و برند. برای اطلاع از قیمت روز لوله مبلی کافی است به وب‌سایت آهن 1 مراجعه فرمایید.
2. نحوه ثبت سفارش لوله مبلی در آهن یک به چه صورت است؟

سایت آنلاین فروش لوله مبلی آهن 1، مراحل ساده‌ای را برای خرید محصولات خود در نظر گرفته است. برای ثبت سفارش اینترنتی لوله مبلی از این مجموعه کافی است محصول مورد نظر را در سایت انتخاب کرده و بعد از مطالعه مشخصات آن، با یکی از کارشناسان تماس بگیرید تا راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار دهند.

3. نحوه خرید لوله مبلی از بازار آهن شاد آباد به چه صورت است؟
برای خرید لوله مبلی شادآباد کافی است به صورت حضوری به دفتر بازرگانی آهن یک در بازار آهن شاد آباد مراجعه کرده یا سفارش لوله مبلی را به صورت آنلاین ثبت نمایید.
4. قیمت‌گذاری لوله مبلی چطور انجام می‌گیرد؟

قیمت لوله مبلی با انواع ضخامت‌ها معمولا بر طبق وزن اعلام می‌شود. قیمت این محصول با توجه به داشتن وزن سبک، در مقایسه با لوله‌های سنگین، در واحد وزن بیشتر است. این در حالی است که قیمت سایر لوله‌ها بر طبق شاخه تعیین می‌شود. 5. چه خدماتی را می‌توان بر روی لوله مبلی انجام داد؟ خدمات مختلفی بر روی این محصول انجام می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به آبکاری و رنگ کردن اشاره کرد. چنانچه به این خدمات نیاز دارید، هنگام ثبت سفارش لوله مبلی، آن را با کارشناسان فروش مطرح نمایید.

  برخی از لینک های مرتبط:
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

سوالات متداول لوله مبلی

بله نام دیگر لوله مبلی همان لوله سبک است.
●بزرگترین تولیدکنندگان لوله مبلی در داخل ایران عبارتند از : کارخانه های خاور صنعت هما، لوله و پروفیل ساوه و دلیجان. ●بزرگترین تولید کنندگان لوله مبلی در خارج ایران به کشورهای ژاپن، چین، هند تعلق دارند.