• به دلیل اختلال مخابراتی در خط 02149016 لطفا با شماره های 02146017702 و 02146017891 و 02146017884 تماس حاصل فرمایید

پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاابعاد (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر)قیمت در هر کیلوگرم (تومان)
پروفیل آلومینیوم10*101تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم20*201تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم30*301تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم40*401تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم50*501تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم60*601تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم100*401تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم64*381/8تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم60*401/8تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم100*401/8تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم70*702تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم80*802تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم90*902تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم100*1002تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم110*1102تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم120*1202تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم100*402تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم40*203تماس بگیرید
پروفیل آلومینیوم60*403تماس بگیرید