لیست قیمت توری حصاری

(۱۴۰۳/۰۴/۲۳)

نام کالاحالتسایزچشمهواحدمحل بارگیریقیمت(ریال)
توری حصاری مفتول 2 چشمه 7/5طاقه27/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2 چشمه 6/5طاقه26/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2 چشمه 5/5طاقه25.5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2/2 چشمه 7/5طاقه2/27/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2/2 چشمه 6/5طاقه2/26/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2/2 چشمه 5/5طاقه2/25/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2/5 چشمه 7/5طاقه2/57/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2/5 چشمه 6/5طاقه2/56/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2/5 چشمه 5/5طاقه2/55/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 2/8 چشمه 7/5طاقه2/87/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 3 چشمه 7/5طاقه37/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 3 چشمه 6/5طاقه36/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید
توری حصاری مفتول 3 چشمه 5/5طاقه35/5کیلوگرمتهرانتماس بگیرید

با خدمات آهن ۱ آشنا شوید:

توری حصاری

توری حصاری پرکاربردترین توری در صنایع مفتولی است که از جنس مفتول سیاه یا گالوانیزه گرم تولید میشود. در توری حصاری از چشمه 5 سانت در 5 سانت و در ضخامت مفتول 2 میل تا 4 میل امکان تولید وجود دارد.
از این توری جهت حصار کشی زمین های کشاورزی همچنین مناطق حساس و امنیتی استفاده میشود.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر