چنانچه انتقادی به روند فروش دارید، می توانید با شماره تلفن های زیر(صدای مشتری)، تماس حاصل فرمایید.

۴۹۰۱۶  – ۰۲۱  داخلی ۵۲۱
۴۵۱۰۶۰۰۰  – ۰۲۱  داخلی ۶