ورق روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس

ضخامت : 1/25
برند : هفت الماس
حالت : شیت
استاندارد : ST14
محل بارگیری : تهران
واحد : کیلوگرم
شناسه محصول: 14000093 دسته:
قیمت : 388,180ریال
مكان گيرنده

ورق روغنی ضخامت ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس

388,180 ریال