ورق روغنی ضخامت ۲ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس

ضخامت : 2
برند : هفت الماس
حالت : شیت
استاندارد : ST14
محل بارگیری : تهران
واحد : کیلوگرم
شناسه محصول: 14000105 دسته:
قیمت : 391,820ریال
مكان گيرنده

ورق روغنی ضخامت ۲ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس

391,820 ریال