قیمت میلگرد و توری

میلگرد آجدار تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱


شرح کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
میلگرد آجدار ۱۰۱۰۸ابهرشاخه ۱۲ متریَA2کارخانهکیلوگرم۱۴۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۲۱۲۱۱ابهرشاخه ۱۲ متریA2کارخانهکیلوگرم۱۴۹,۵۰۰
میلگرد آجدار ۱۴۱۴۱۵ابهرشاخه ۱۲ متریA3کارخانهکیلوگرم۱۴۷,۷۰۰
مشاهده قیمت ها

توری پرسی تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۴۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷


شرح کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
توری پرسی ۳۳میل--چشمه ۲.۵*۲.۵۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۹,۰۰۰
توری پرسی ۳.۵۳.۵--چشمه ۲.۵*۲.۵۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۹,۰۰۰
توری پرسی ۴۴--چشمه ۳ * ۳۱ * ۲انبار تهرانکیلوگرم۲۲۹,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

توری حصاری تاریخ بروزرسانی : ۱۰:۵۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷


شرح کالاسایزوزن تقریبیبرندوضعیتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمت(ریال)خریدنوسانات
توری فنس(حصاری)مفتول ۲میلمفتول ۲میل۱کیلوگرم-طاقه۵.۵ * ۵.۵انبار تهرانکیلوگرم۲۷۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۲میلمفتول ۲.۲میل۱.۲کیلوگرم-طاقه۵.۵ * ۵.۵انبار تهرانکیلوگرم۳۲۰,۰۰۰
توری فنس(حصاری)مفتول ۲.۵میلمفتول ۲.۵میل۱.۵کیلوگرم-طاقه۵.۵ * ۵.۵انبار تهرانکیلوگرم۴۱۰,۰۰۰
مشاهده قیمت ها

کارشناس ها

سوگند قربانی
سوگند قربانی
سرپرست فروش
021-49016 216
09396361963
آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
021-49016 215
09396361991
محمودرضا پارسایی
محمودرضا پارسایی
کارشناس فروش
021-49016 214
09337818138
امین شکیب
امین شکیب
کارشناس تامین
021-49016 207
09337818138