انواع نبشی

نبشی 1399/04/16
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه آریان (تومان)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه شکفته انبار تهران(تومان)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه ناب تبریز (تومان)
نبشی30*303
85508600تماس بگیرید
نبشی30*304
85508600تماس بگیرید
نبشی40*40385508600تماس بگیرید
نبشی40*40485008600تماس بگیرید
نبشی50*50585008600تماس بگیرید
نبشی60*60685008600تماس بگیرید
نبشی70*70685008600تماس بگیرید
نبشی80*80885008600تماس بگیرید
نبشی100*10010تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی120*12012تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی140*14012تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی160*16018تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید