انواع نبشی

نبشی 1398/12/24
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)ضخامت (میلیمتر)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه آریان (تومان)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه شکفته انبار تهران(تومان)قیمت در هر کیلوگرم کارخانه ناب تبریز (تومان)
نبشی30*303
6.4206.4106.420
نبشی30*304
6.6106.6106.610
نبشی40*4036.6106.6106.610
نبشی40*4046.4206.4106.420
نبشی50*5056.4206.4106.420
نبشی60*6066.4206.4106.420
نبشی70*7066.4206.4106.420
نبشی80*8086.4206.410
6.420
نبشی100*10010تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی120*12012تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی140*14012تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
نبشی160*16018تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
})