روشهاي فرآوري سنگ آهن

روشهاي فرآوري سنگ آهن

روشهاي فرآوري سنگ آهن 1170 495 آهن یک

در این بخش گروه تحقیقاتی آهن یک قصد دارد شما را با روش های فرآوری سنگ آهن آشنا کند.

فرآوري سنگ آهن يکي از مهمترين فرآيندهاي زنجيره توليد فولاد است. در فرآيند آهن سازي به سبب محدوديتهايي در خصوص کيفيت و ميزان دانه بندي خوراك و تأثير پارامترهايي اعم از عيار سنگ آهن، ميزان عناصر مضر مانند گوگرد و فسفر، بايد به منظور تغليظ (فرآوري)، عناصر مضر حذف شده تا کنسانتره به مشخصات مورد نظر دست يابد. فرآوري سنگ آهن براساس محصول توليدي به دو دسته تقسيم ميشود:

. توليد سنگ آهن دانه بندي شده
. توليد کنسانتره سنگ آهن

توليد سنگ آهن دانه بندي

اين روش عموماً بصورت خشك و بدون آب انجام ميشود.
خوراك: سنگ آهن با عيار حدود ۵۰ %
محصول: سنگ آهن با عيار ۶۸ – ۶۰ % در دو يا سه کلاس ابعادي
در کارخانه خوراك در دو يا سه مرحله خرد و توسط سرند به کلاس دانه بندي مختلف تقسيم ميشود. سپس با استفاده از روشهاي جدايش فيزيکي (عمدتاً به روش مغناطيسي) سنگ آهن پرعيار از باطله کم عيار جدا ميشود.( اين محصول که سنگ آهن دانه بندي شده، ناميده ميشود، به علت پايين بودن عيار، قابل استفاده در سيستم احياء مستقيم نيست، اما از آن ميتوان به عنوان ماده اوليه در کورههاي بلند استفاده کرد.)

در کارخانجات مختلف، با توجه به خصوصیات سنگ آهنی که خوراك کارخانه است، مراحلی از این فرآیند حذف و یا به آن اضافه میشود و یا تقدم و تأخر مراحل تغییر مییابد.

تولید کنسانتره سنگ آهن

در کانسارها، عيار متوسط سنگ آهن پايين است و مقدار ساير عناصر، بيش از حد مورد قبول است. به همين دليل براي پرعيارسازي، از روشهاي پيشرفته تر و مدار پيچيده تري، اقدام به توليد کنسانتره ميشود. مدار فرآوري بطور کلي از واحدهاي خردايشآسيا كنيپرعيارسازي و آبگيري تشکيل شده است.
در کنار اين واحدها، واحدهاي حمل و نقل، تأمين آب، تأسيسات و … بعنوان واحدهاي جانبي ذکر ميشود.

مراحل تولید کنسانتره سنگ آهن را در پست های بعدی وبلاگ آهن یک با ما دنبال کنید.

برای دریافت قیمت آهن آلات با شماره ۰۲۱۴۹۰۱۶ تماس حاصل فرمایید

1 × پنج =