از ورق های مس می توان در کابل های برق برای ولتاژهای سطح کم، متوسط و بالا استفاده نمود.