ورق روغنی ضخامت ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس

ضخامت : 0.5
برند : هفت الماس
حالت : شیت
استاندارد : ST14
محل بارگیری : تهران
واحد : کیلوگرم
شناسه محصول: 14000041 دسته:
قیمت : 405,450ریال
مكان گيرنده

ورق روغنی ضخامت ۰.۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس

405,450 ریال