ورق روغنی ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱۰۰۰ مبارکه

ضخامت : 1/5
برند : مبارکه
حالت : شیت
استاندارد : ST14
محل بارگیری : تهران
واحد : کیلوگرم
شناسه محصول: 14000096 دسته:
قیمت : 436,000ریال
مكان گيرنده

ورق روغنی ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱۰۰۰ مبارکه

436,000 ریال