ورق روغنی ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱۰۰۰ چین

ضخامت : 1/5
برند : چین
حالت : شیت
استاندارد : ST14
محل بارگیری : کیلوگرم
واحد : کیلوگرم
شناسه محصول: 14000099 دسته:
قیمت : 387,270ریال
مكان گيرنده

ورق روغنی ضخامت ۱/۵ میل عرض ۱۰۰۰ چین

387,270 ریال